Vihreä kulta on kultaakin kalliimpaa

Radiouutisten mukaan lobbarit käyvät nyt EU parlamentissa lobbaamassa meppejä erityisesti metsäasioissa. Kansainväliset sijoitusyhtiöt ovat kiinnostuneita Suomen metsistä, koska niiden arvo nousee jatkuvasti. Huonostakin metsästä saa hyvän hinnan. Tämän takia kannattaa harkita tarkkaan, kuka tulevaisuudessa Suomen metsät omistaa ja kuka niistä päättää.

Toivottavasti suomalaiset ymmärtävät, miten tärkeitä metsät ja niihin liittyvät ekologiset arvot ja ympäristöarvot ovat suomalaisille; onko luonnoneläimille elinympäristöä tulevaisuudessa ja voiko metsässä käydä edelleen ihailemassa luonnon monimuotoisuutta.

Kuten kansanedustaja Kallikin totesi taannoin lehdessä, päätösvalta metsien suhteen tulisi pitää suomalaisten omistajien hallinnassa ja metsäpolitiikka on syytä pitää omissa, kansallisissa käsissä.

Metsällä on keskeinen merkitys Suomelle ja suomalaisille. Metsäala tuottaa suoraan tai välillisesti monelle elannon: suurin osa Suomen metsistä on tuottavaa metsätalousmaata. Elannon lisäksi metsä tarjoaa monipuolisen virkistys- ja toimintaympäristön kaikenikäisille.

Metsät peittävät Suomen pinta-alasta jopa 78 prosenttia. Suurimmalle osalle suomalaisista metsän olemassaolo ja siellä liikkumisen mahdollisuus ovat itsestäänselvyys toisin kuin muualla maailmalla.

Suomalaisten erityinen suhde metsään kumpuaa jokamiehenoikeuksista. Niiden ansiosta Suomen metsissä saa liikkua vapaasti sekä poimia marjoja ja sieniä myös yksityismailla. Suuri osa suomalaisista harrastaakin luonnossa liikkumista tavalla tai toisella. Retkeily, suunnistus, kalastus ja marjastus ovat jokamiehen taitoja.

Viime vuosina on havahduttu huomaamaan, että metsässä liikkumisella on selkeä myönteinen terveysvaikutus. Metsä on myös mielelle hyväksi. Jo viidentoista minuutin oleskelu metsässä vaikuttaa terveyteen aivan konkreettisesti alentamalla verenpainetta ja vähentämällä stressiä. Havupuut erittävät myös kemikaaleja, jotka puhdistavat keuhkoja. Raikas ilma, luonnon äänet ja ympäröivä luonnonkauneus parantavat mielialaa ja voivat jopa auttaa lievittämään kipua. Metsä ennaltaehkäisee sairauksia ja kasvattaa onnellisuutta.

Kaiken edellä todetun perusteella metsän merkitys on hyvin tärkeä suomalaisille ja siksi metsiä tulisi arvostaa ja kunnioittaa vielä, kun siihen on mahdollisuus.

Pertti SaloEurajoki