Vihreä siirtymä

Turun Sanomat (28.5) väittää, että ”Elpymisrahat ovat tiukassa valvonnassa.” Euroopan unionin elpymispaketti etenee, kun Suomi luovuttaa oman suunnitelmansa EU:lle.

Suomen noin 2,1 miljardin euron osuudesta puolet käytetään vihreän siirtymän ja neljännes digitalisaation edistämiseen. Investointien pääpaino on vuosissa 2022 ja 2023. Tänä vuonna investointeihin saadaan käyttöön vajaat 300 miljoonaa euroa. Loppurahoitusta Suomi hakee komissiolta kaksi kertaa vuodessa.

Matti Vanhanen on korostanut, että kyseessä ei ole varsinainen elvytys vaan uudistusohjelma, sillä rahaa käytetään kilpailukykyä lisääviin uudistuksiin eikä olemassa olevan toiminnan tukemiseen.

Mielipidekirjoituksessa Erkki Santala aprikoi, että ”Tekikö eduskunta virhearvion hyväksyessään EU:n tukipaketin?” Hän kirjoittaa, että 750 miljardin elvytyspaketti ei tule pelastamaan Euroopan taloutta. Suuret jäsenmaat ovat jo salaa suunnittelemassa nykyistäkin suurempia tukipaketteja. Nyt näyttää siltä, että puheet nykyisen elvytyspaketin tilapäisyydestä ja ainutkertaisuudesta voidaan lopettaa.

Valitettavasti olen samaa mieltä, että tämä oli vasta alkua. Lisäksi tulee huomioida ekonomisti Vesa Vihriälän arviot: ”Elpymisrahasto on askel kohti yhteistä eurooppalaista finanssipolitiikkaa, jota ei aiemmin ole ollut olemassa EU ottaa ensimmäistä kertaa historiassaan velkaa elvyttääkseen jäsenmaidensa taloutta. Samalla on päätetty aloittaa EU-tasolla verojen kaltaisten maksujen kerääminen.”

On esitetty, että Suomen osuudesta puolet käytetään vihreän siirtymän edistämiseen. Pelkään kuitenkin rahojen ohjautuvan erilaisiin merkitykseltään kyseenalaisiin hankkeisiin.

Yrjö Saraste