Vihreää teknologiaa ja rohkeaa bisnesajattelua

Voisiko ulkomainen ydinjäte olla meille suomalaisille jättibisnes (LS 8.4.). Tämä ei ole mikään helppo, eikä yksinkertainen toimenpide. En ota kantaa.

Lähestyn aihetta bisneksenä yksinkertaisemmalta taholta. Suomi ja Eurooppa tarvitsee tulevaisuudessa lisää ns. viherenergiaa. Pääasiallisena tuotteena on sähkö.

Sähköä tulemme valmistamaan tuulella, auringolla ja vesivoimalla, ym. menetelmillä, mutta merkittävin on ydinvoima. Sitä tarvitsemme pitkälle 2100-luvulle.

Vety tulee olemaan merkittävä tuote niin energiana kuin raaka-aineena. Myös vedyn valmistuksessa tarvitsemme sähköä. Sähköä tarvitsemme myös viherpolttoaineiden sekä maatalouden lannoitteiden valmistukseen. Näin sähkö on yhä keskeisempi elämän ja tuotannon lähde.

Eikö näin olisi tarkoituksen mukaista keskittää enemmän tuotantoamme sähköenergian valmistamiseen? Jälleen rohkenen esittää 1000 – 1600 megavatin laitoksia rakennettavaksi Olkiluotoon, Loviisaan sekä Pyhäjoelle.

Olen täysin tietoinen, että sähkön määrä lisääntyy. Kysyn minkä takia emme voi tehdä ja myydä ylimenevää viherenergiaa maailman markkinoille?

Tämän viherteknologian koko paketti luo valtavan kehitys mahdollisuuden myös muulle Suomen elinkeinotoiminnalle. Näin kotimaiset ydin- ja muut vastaavat jätteet jäävät maamme kallioperään.

Tämä koko paketti eri teknologian aloille laajennettuna on alku uudelle Nokialle.

Myös rajat terveellä tavalla auki työvoimalle.

Markku Palonen

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Rajat ydinjätteeltä sulki politiikka, ei teknologia – "Yksi mahdollisuus olisi ostaa loppusijoitustilaa Suomesta"