Vihreiden aika on ohi

Vihreiden aika suomalaisessa politiikassa on auttamattomasti ohi! Ohisalon ennakoinnit Kaipolan tehtaiden sulkemisesta ja Kajaaniin aikoinaan löytynyt ratkaisu eivät enää palvele tätä päivää, mutta heidän 25 vuotta sitten Suomen perusenergian tuotannossa tekemässään puhtaasti poliittisessa päätöksessä valettiin kivijalka ja perustukset Suomen nykyiselle kilpailukyvylle ja suurteolliselle tuotannolle.

Täällä Pohjan perillä ja Siperian lähinaapurissa ei voi pelleillä energia-asioilla, vaan nekin on hoidettava taloudellisesti kilpailukykyisemmin kuin muualla EU-alueella.

On myös aivan turha haikailla erilaisten tukirahastojen perään, sillä ne rahatkin syntyvät vain osaavan porukan ja kilpailukykyisen toiminnan avulla.

Turhilla tutkimuksilla ja koulutuksilla ei myöskään saada mitään aikaan, vaan jo nyt on tiedettävä, mitä tehdään. Käytännön osaaminen ja tietotaidot on se pohja, jolle tulee rakentaa ja kansalaiset ohjata.

Osaava porukka oivaltaa myös tulevaisuuden haasteet helposti.

Suomen ilmastopäästöt ovat promilletasoa maailman päästöistä, joten niihin emme voi vaikuttaa, mutta asiasta kiinnostuneet kansalaiset tekevät sitä ilman mitään poliittisia päätöksiäkin, kuten me vaimoni kanssa, kun asumme tekniikaltaan valmiissa 120 neliön CO2-nolla-omakotitalossa, jonka olemme itse hankkineet ja varustaneet.

Viimeisten kolmen kuukauden sähkönkulutus oli 57 kWh, josta näiden vihreiden ansiosta on vielä osa fossiilisilla tuotettua sähköä.

Puhtaamman ilmaston puolesta.

CO2-nolla asujat