Virasta toiseen on oikeus vaihtaa

Kuntajohtajien haku uusiin tehtäviin on aina paikallisjuorun ja joskus myös kauhistelun paikka.

Näin myös nyt, kun Laitilaa alle puoli vuotta johtanut Lauri Kattelus on ehdolla muualle töihin.

Kattelus ei ole hakenut toista virkaa, mutta on antanut siihen suostumuksensa. Laitilan paikallispiireissä asia luonnollisesti herättää närää.

Uuden viranhaltijan rekrytoiminen ja sisäänajo on työlästä hommaa. Väistämättä herää myös kysymys lojaliteetista.

Laitila menetti edellisen kaupunginjohtajansa Raumalle. Uuden johtajan palkkaaminen onnistui, ja Kattelus aloitti tehtävässä 1. syyskuuta 2020.

Hakeutuminen näin pian pois Laitilasta kenties entistä houkuttelevampaan tehtävään ei tietenkään näytä kuntalaisesta hyvältä.

Silti on selvää, että jokaisella on oikeus halutessaan vaihtaa virkaa, jos kysyntää riittää. Pelin henki on vain hyväksyttävä.

Varsinaisia hakupapereita Kattelus ei ole jättänyt Naantaliin. Hakeutunut hän sen sijaan on niin sanottuna mustana hevosena.

Menettelyssä henkilö ei ole virallisessa haussa mukana mutta antaa joko oma-aloitteisesti tai kysyttäessä suostumuksensa tulla huomioiduksi virantäytössä.

Raumalla mustan hevosen suoma ohituskaista tukittiin heti alkuunsa, kun uutta kaupunginjohtajaa alettiin hakea viime vuonna. Menettely oli reilu.

Ketään ei otettu mukaan keittiön kautta. Jokaisen, joka paikasta oli kiinnostunut, oli kuljettava julkisen haun kautta.

Uusien haasteiden hakeminen on normaalia. Kunta-alalla asian tekee erityiseksi vain se, että kuntajohtajien haut ovat Suomessa julkisia.

Aika ajoin keskustellaan siitä, jarruttaako julkinen haku parhaiden hakijoiden lähtemistä mukaan. Jos näin on, niin olkoon.

Hakutietojen tulee olla julkisia, koska itse viratkin ovat julkisia.

”Pelin henki on hyväksyttävä.”