Virkapalkasta selvät sävelet Raumalla

Rauman kaupunginjohtajan virkapalkka laskee, kun uusi viranhaltija astuu remmiin. Kuukausiliksa putoaa yli neljänneksellä ja asettuu kymppitonniin.

Se on yhtä kuin kaupunginjohtajien palkkakeskiarvo Rauman kokoisissa 30 000–50 000 asukkaan kaupungeissa.

Se on myös samaa luokkaa kuin Rauma maksoi aiemmin, nykyistä edellisen viranhaltijan aikaan. Edessä on siis paluu entiselle tasolle.

Reilu peli on, että asia on ollut tiedossa jo ennakkoon. Ennen kuin hakua oli edes avattu oli kaupunginhallitus päättänyt uudesta palkkatasosta.

Näin jokainen hakupapereiden jättämistä miettivä on voinut myös etukäteen puntaroida, onko tarjottu palkka riittävän kilpailukykyinen itselle.

Ilmeisesti näin oli, koska varteenotettavia hakijoita kertyi kiitettävä määrä.

Uutta palkkausta perusteltiin uudella ajalla, jossa tulevalla kaupunginjohtajalla on toisenlainen profiili kuin edeltäjällään.

Tavallaan se merkitsee myös paluuta vanhaan. Päättäjät katsoivat, että Rauma kaipaa nyt perinteistä kaupunginjohtajaa.

Elinkeinohankkeet menivät toivotusti ja erinomaisesti eteenpäin väistyvän kaupunginjohtajan johdolla.

Nyt taas eletään aikaa, jolloin tarvitaan joku, joka keskittyy kaupunginjohtajan perustyöhön.

Osa uuden Rauma-luotsin aloittamista on myös johtajasopimuksen laadinta.

Vielä kymmenen vuotta sitten ei ollut kovin arkista, että sellainen laaditaan.

Nykyään on arkipäivää, että kuntajohtajilla on johtajasopimus, johon on kirjattu viranhoidosta sovittavat asiat. Se on sekä työnantajan että työntekijän etu.

Sopimuksissa huomio tapaa kiinnittyä liike-elämästä tuttuun niin sanottuun kultaiseen kädenpuristukseen eli erokorvaukseen.

Paljon muutakin tärkeää sopimukseen voi kirjata, kuten esimerkiksi säännöllisten kehityskeskustelujen pitäminen.

Sävelet ovat sitenkin selvät, että yhteisesti on tiedossa, mitä kaupunginjohtajalta odotetaan ja mitkä ovat työn konkreettiset tavoitteet.