Vuoristo ja Seppälä: Seurakuntalaisille annettava oikeus äänestää oma kirkkoherra Raumalle

Rauman kirkkoherra Henry Liivola on jäämässä eläkkeelle.

Suomessa presidentti valitaan kansanäänestyksellä. Huomattavasti pidempi perintö on suoralla seurakunnan kirkkoherranvaalilla. Nykyisin on kaksi mahdollisuutta: ensijaisena on mahdollisuus suoraan kirkkoherranvaaliin tai sitten seurakunnan luottamushenkilöt suorittavat vaalin.

Rauman seurakuntaan tulee valittavaksi lähiaikoina uusi kirkkoherra. Luottamushenkilöille on esitetty, että kirkkoherraa ei tulisi valita suoralla vaalilla. Luottamushenkilöillä on mahdollisuus pyytää tätä oikeutta itselleen tuomiokapitulilta. Yleensä aina kapituli noudattaa seurakunnan toivomusta.

Seurakunnissa pitkään palvelleina olemme nähneet, kuinka seurakuntalaisten suora vaali lähentää uuden kirkkoherran yhteyttä seurakuntalaisiin. Suora kirkkoherranvaali on viesti, että seurakunnan hengellinen ominaispiirre otetaan todesta.

Raumalla kirkkoherroja on valittu pääosin suoralla vaalilla. Nykyinen kirkkoherra sai kutsun tehtävään luottamushenkilöiden valinnan perusteella. Kansanvaaleilla Raumalla on ollut myönteinen vastaanotto. Äänestysprosentti on noussut välillä huomattavan korkeaksi. Vaalinäytteet, keskustelut ja kirjoitukset ovat haastaneet seurakuntalaisia omakohtaiseen arvioon ehdokkaista. Seurakuntalaiset ovat saaneet äänen oman yhteisönsä paimenen valinnassa.

Kirkkoherranvaaleissa Sastamalassa ja Eurassa vähän aikaa sitten seurakuntalaiset suorittivat valinnan. Olemme ymmärtäneet, että vaali näissä seurakunnissa on vahvistanut tuntoa omasta seurakunnasta. Tätä seurakunnan tuntemista omaksi tarvitaan edelleen myös Raumalla.

Tapio Seppälä

Rauman rovastikunnan entinen lääninrovasti

Raimo Vuoristo

Rauman seurakunnan entinen kirkkoherra