Vuorovaikutustaidot sivistyksen mittarina

TV1:n äskettäisessä keskusteluohjelmassa Suomalaisuuden selkäranka puhuttiin mm. sivistyksestä. Esiin nousi ajatus, että kommunikointitaito, kyky olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, on sivistystä.