Vuosia jatkuneet eripurat, valitukset ja syyttelyt on saatava loppumaan

Pyhärannan kunnanhallituksen päätösehdotus kunnanvaltuustolle tuulivoiman suojaetäisyydestä perustuu virheellisiin tulkintoihin.

Useassa lehdessä on jo ehditty uutisoimaan Pyhärannan kunnassa käsittelyssä olevasta kuntalaisaloitteesta, jossa vaaditaan kahden kilometrin suojaetäisyyttä tuulivoimalan ja asutuksen välille.

Vastaava suojaetäisyys on jo käytössä ainakin Uudessakaupungissa, Porissa, Pyhäjoella, Raahessa, Mustasaaressa, Hollolassa, Asikkalassa ja Kuortaneella.

Kunnanjohtaja Matti Muukkonen on aloitteen johdosta pyytänyt lausuntoja eri ympäristöoikeuden asiantuntijoilta. Saamistaan lausunnoista kunnanjohtaja on harrastanut kirsikanpoimintaa ja valinnut sopivimmat kohdat esityksen pohdintaan ja esittää virheellisesti, ettei kunta voi nykyisen lainsäädännön voimassaollessa tehdä asiasta päätöstä edes tuulivoimaosayleiskaavoituksessa. Näin lausuessaan muodostuu hänelle todistustaak-ka.

Kunta vastaa maankäytön suunnittelusta alueellaan. Tätä velvollisuutta ja oikeutta kutsutaan ”kaavoitusmonopoliksi”. Tämä tarkoittaa sitä, että tuulivoimalle kaavoituksen yhteydessä asetettava suojaetäisyys on siis laillinen, vaikka lait ja asetukset eivät sitä edellytäkään.

Nyt kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi päätöksen, joka toisi vain taajamien (ei siis asutuksen yleisesti) ympärille kahden kilometrin suojaetäisyyden suhteessa tuulivoimalaan. Kunnanhallituksen ehdotuksen mukainen päätös eriarvoistaisi kuntalaisia asuinpaikkansa mukaan – tällaista päätöstä ei tule sallia!

Päätösehdotus on tietoisesti harhaanjohtava. Esityksessä määritellään suojaetäisyys, mutta mainitaan lisäksi myös, että näin määritelty suoja-alue ei voi olla ristiriidassa maakuntakaavan kanssa.

Sama suomeksi: määritellään suojaetäisyys taajaman ja tuulivoiman välille, poislukien maakuntakaavassa määritellyt tuulivoima-alueet eli tehdään päätös suojaetäisyydestä, joka ei koske tuulivoima-alueita!

Mitä ihmettä? Tuulivoimaloiden rakentaminen ihmisten takapihoille on siis entiseen malliin mahdollista Pyhärannassa kunnanhallituksen esittämästä ”suojaetäisyydestä” huolimat-ta!

Pyhärannan kunnan talous on surkeassa jamassa. Muuttotappiosta kärsivään kuntaan ei tällaisella toiminnalla todellakaan saada muuttamaan uusia asukkaita. Tuulivoimahankkeiden takia vuosia jatkuneet eripurat, valitukset ja syyttelyt on saatava loppumaan. Vain kunnan selkeä, asukkaiden tahdon mukainen, kannanotto tuulivoimarakentamiseen rauhoittaisi tilanteen kunnassa.

Toivon, että Pyhärannan kunnanvaltuustossa havahdutaan asiaan ja lisätään aloitteen mukainen suojaetäisyys jo käynnissä olevaan Kakonjärven tuulivoimaosayleiskaavan kaavamääräyksiin ja tehdään poliittinen päätös siitä, että näin toimitaan tulevaisuudessa kaikkien mahdollisesti esiintulevien tuulivoiman kaavahankkeiden kanssa.

Ahti Kohonen

Aloitteen vastuuhenkilö, Pyhäranta