Ydinvoimaloiden suojaus mietittävä uusiksi

Aiemmin pidettiin sodan aiheuttamia uhkia ydinvoimaloille epätodennäköisenä, mutta Venäjän hyökkäys osoitti, että nyt on tullut uusia uhkakuvia ydinvoimaloiden turvallisuudelle.

Säteilyturvakeskus on Suomessa viranomainen, joka jo vuosikymmeniä on laatinut sääntöjä ja ohjeita ydinvoimaloita varten. Nyt näyttää siltä, että sääntöjä on mietittävä uudestaan.

Venäjä pelaa uhkapeliä ydinvoimaloiden turvallisuudella Ukrainassa ja on tulittanut ja miehittänyt ydinvoimaloita ja käyttää niitä sotilastukikohtina, asevarastona ja tykistötukikohtana, sanoo Ukrainan ydinvoimayhtiö Enerhoatomin johtaja Petro Kotin.
Venäjä käyttää ydinvoimaloita puolustuskilpenä pelotellakseen länsimaita ydinkatastrofilla.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) pääjohtaja Rafael Grossin mukaan Venäjän valtaama Zaporižžjan ydinvoimala on ”täysin hallitsemattomassa tilassa”.

Venäjä on varastoinut Zaporižžjan ydinvoimalaan räjähteitä. Venäläisjoukot ovat myös miinoittaneet osia ydinvoimalasta.
Venäjä on selkeästi rikkonut sodan oikeussääntöjä tuomalla ydinvoimala-alueelle sotilaallista voimaa ja räjähdysaineita. Venäjä on ydinasevaltio,joka ei nyt piittaa ydinvoiman käyttöön liittyvistä säännöistä ja tämä tulee aiheuttamaan suuria muutoksia ydinvoimaa koskeviin turvallisuusvaatimuksiin.

IAEA on Yhdistyneiden kansakuntien yhteistyöjärjestö, jonka pitää varmistaa, ettei sen tarjoamaa apua käytetä sotilaallisiin tarkoituksiin ja että sääntöjä noudatetaan.

Ydinvoimalat ovat jo aikaisemmin koventaneet turvatoimiaan. Vuosi sitten voimaan tullut ydinenergialain muutos antaa voimaloiden uusille turvahenkilöille poliisin oikeudet. Voimaloita suojataan tarvittaessa asein.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen aktivistit iskivät vuonna 2010 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosalueille. Aktivistit halusivat tempauksellaan osoittaa ydinvoimaan liittyvän turvallisuusriskin. Kansainvälinen ydinturvallisuuskokous esitti samoihin aikoihin huolensa ydinmateriaalin päätymisestä terroristien käsiin. Venäjän toiminta Ukrainan ydinvoimaloissa on käytännössä terrorismia ja sitä ei voi hyväksyä millään perusteella.

Kansalliseen turvallisuuteen liittyen pitäisi nyt rakentaa ja ylläpitää pienempiä, paikallisia sähkövoimaloita vara- ja säätövoimaksi ja sähköverkoista riippumattomia ns. offgrid-voimaloita.

Pertti Salo
FM, yrittäjä ja opettaja, Eurajoki