Yhdelläkin äänellä on merkitystä

Parhaillaan on menossa seurakuntavaalien ennakkoäänestys.

Varsinainen vaalipäivä on 18. marraskuuta.

Kunnallisten ja valtakunnallisten vaalien tapaan äänioikeutettu voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa riippumatta siitä, missä seurakunnassa hän on kirjoilla. Ennakkoäänestyspisteitä on yli 2 500 kautta koko maan.

Annettu ääni löytää postitse tiensä kotiseurakuntaan.

Tämä valitettavan usein unohtuu. Hankala tavoitettavuus ei olekaan enää selitys äänestämättä jättämiselle.

Seurakuntavaaleissa perinteisesti äänestysprosentti on jäänyt huomattavan alhaiseksi. Ihmiset ovat tavanneet olla laiskasti liikkeellä.

Valtakunnallisista ja kuntavaaleista poiketen seurakuntavaaleissa äänioikeus on jo 16 vuotta täyttäneille. Uskottiin, että juuri rippikoulun käyneet nuoret olisivat saaneet kipinän seurakunnalliseen toimintaan.

Ikärajan lasku ei prosentteja nostanut.

Valitettavan moni kokee, ettei itsellä ole mahdollisuuksia tai tarvettakaan vaikuttaa seurakuntien päätöksentekoon.

Itse asiassa tilanne on täysin päinvastainen. Tällä kertaa seurakuntavaaleissa on tavallista enemmän painoarvoa.

Parhaillaan käsittelyssä on seurakuntarakenteita muuttava lakiesitys. Lakimuutoksessa pohditaan paikallistason rakenteita ja kirkkojärjestystä.

Hallintoon haetaan tehokkuutta ja työvoiman käyttöön joustavuutta.

Paikallista asiantuntemusta ja näkökulmia kaivataan, jotta asiat siinä omassa seurakunnassa saataisiin toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Keskustelut siitä, ketkä saavat toimia pappeina tai keitä kirkko saa vihkiä, ovat yhä polttavia teemoja.

Nyt vaaleissa valittavat kirkkovaltuustot päättävät seuraavista kirkolliskokousedustajista.

Seurakuntien päättäjät ovat avainasemassa, kun ratkaistaan, ketkä tekevät kaikkia seurakuntalaisia koskevia ratkaisuja kirkon korkeimmassa päättävässä elimessä. Näin meneillään olevat paikallisvaalit ovatkin itse asiassa valtakunnalliset.