Yhdenvertaisuutta etsimässä

Haluamme tuoda Rikantilan koulun alueelta esiin, että kaikki emme täällä ole samaa mieltä, kuin julkisuudessa nyt on näkynyt. Jo kymmenien vuosien ajan on lapsia kuljetettu ja tälläkin hetkellä 5 lasta kuljetetaan itse vanhempien toimesta keskustaan tai Lapijoen kouluun.

Kaikilla on sama syy. Haluamme tarjota lapsillemme mahdollisuuden käydä avaramman sosiaalisen ympäristön tarjoavaa koulua, jossa jokaisella lapsella voi olla omat, oman ikäiset kaverinsa ja lapset saavat kehittyä oman ikänsä mukaisesti.

Siirtyminen yläasteelle on joka tapauksessa iso asia. Saati sitten, jos on leikkinyt siihen asti eskarilaisten ja ekaluokkalaisten kanssa. Rikantilan koko koulussa on nyt 17 oppilasta luokilla eskarista kuudenteen. Syksyllä ilmeisesti 12!

Rikantilan koulua puolustetaan nyt niin voimakkaasti, että harvat uskaltavat tuoda ajatuksiaan julki. Asia jakaa kyläläisiä kahteen leiriin. Kyläyhdistys järjestää aktiivisesti tapahtumia, mutta kaikki eivät tunne olevansa yhtä tervetulleita osallistumaan. Kaikki eivät halunneet tulla kuulemistilaisuuteenkaan leimautumisen pelossa, koska haluavat asua Rikantilan alueella jatkossakin.

Kunta olisi saanut paljon todenmukaisemman käsityksen kyläläisten mielipiteistä nimettömällä tai vähintään vähemmän julkisella kyselyllä. Mielipidettä olisi kannattanut kysyä myös Rikantilan koulun vanhoilta oppilailta. Miltä tuntui siirtyä yläasteelle?

Moni on kylälle muuttaessa olettanut, että lasten kouluun mennessä lapsi pääsisi opiskelemaan oppilasmäärältään suurempaan kouluun. Mielellämme asumme Rikantilan alueella, mutta toivoisimme lapsillemme oikeutta osallistua kunnan järjestämään koulukyytiin keskustan tai Lapijoen kouluun, vaikka sitten omakustanteisesti, mikäli kunta edelleen haluaa käyttää verorahoja Rikantilan koulun ylläpitämiseen. Kaikki eivät välttämättä pysty itse kuljettamaan lapsia päivittäin kouluun, vaikka haluaisivatkin.

Joukko Rikantilan kylän asukkaita, nykyisten, entisten ja tulevien alakoululaisten vanhempia