Yhteinen kulkutiemme 8-tie

Valtatie 8:n korjaus -ja muutostyöt on saatu Kämpän ja Irjanteen liittymän osalta aikataulussaan lähes valmiiksi. Nyt voidaan huristella ohi aiempaa isommalla nopeudella näistä liittymistä. Ilmeisesti myös kesäaikana näiden liittymien kohdalla säilyy 80 km tuntinopeus, vaikka olettaisin, että alueella, jossa ei liittymiä ole, nopeus nousee 100 km:iin tunnissa.

Nämä korjaukset sujuvoittavat liikennettä merkittävästi. Tältä kannalta näyttää erittäin hyvällä, etenkin, kun aamuruuhkat ovat melkein kuin junassa matkustamista.

Parannuksista huolimatta ajattelin esittää myös pientä kritiikkiä. Kuivalahdelta ja Irjanteelta 8-tielle pyrkii aamuisin tiukimpaan ruuhka-aikaan autoilijoita, joilla ei ole ns. liukuvaa työaikaa. He eivät voi odottaa viidestä kymmeneen minuuttia, jotta pääsisivät valtatielle. Riskit kasvavat, kun sinne liikennevirtaan on lopulta pakko kiilata vaikka riskillä pienellä nopeudella.

Vaikka liikennesuoritteet näistä liittymistä ovat suhteellisen pieniä, tulisiko kohtuuttoman paljon lisäkustannuksia, jos tehtäisiin kiihdytyskaistat? Niin pääsisi sujuvasti liikenteen sekaan.

Oliko tässä liittymässä kiihdytyskaistojen poisjäännin syy se, että alue on pohjavesialuetta? Se tarkoittaa käytännössä erittäin kallista rakentamista. Riskit tässä nopeuden nostossa ja kiihdytyskaistojen puuttumisessa saattavat johtaa tilanteeseen, jossa öljyn ja kemikaalien vetäytymistä pohjaveteen saatetaan muovikalvoista huolimatta päästä kokeilemaan.

Ohitustieprojekti Eurajoen kohdalta on taas mukavasti esillä. Suunnittelu on jälleen käynnissä. Toki tilanne on muuttunut aiemmasta suunnitteluvaiheesta ratkaisevasti, koska kuntakeskuksia on kaksi. Kunnan sisäinen liikenne on kasvanut, koska asiointi kunnanvirastolla on pääosin entisen Eurajoen virastolla. Myös kauppa-asioinnissa on havaittu siirtymää Eurajoen kauppoihin.

Nyt pitäisi pystyä vaikuttamaan suunnitteluun niin, että myös liikenne Porin suuntaan lähtisi tulevaisuudessa sujuvasti. Siihen kaipaisin vähintään kiihdytyskaistaa suoraan entiseltä 8-tieltä.

Jarmo Sallila

Valtatie 8:n käyttäjä