Yhteiskuntasopimus mokattiin, tässä olisi uusi: duunariosakkuus

Yhteiskuntasopimus mokattiin taannoin kaikin osin ja kaikin voimin. Pitäisi löytyä tie, joka täyttäisi todellisen yhteiskuntasopimuksen, joka tyydyttäisi valtaosaa kansalaisista.

Uskallusta ja oivallusta se vaatii kaikilta osapuolilta, koko kansalta. Vanhoja muureja on revittävä alas ja korvattava uuden ajatusmallin rakentamisella.

En ole koskaan oppinut ymmärtämään miksi duunarit ja työnantajat ovat aina olleet napit vastakkain ja peloissaan petetyksi tulemisesta, molemmin suunnin.

Uuden sopimusmallin työnimeksi on asettunut ”Duunariosakkuus”.

Tavoitteena on lisätä yrityksen palkollisille mahdollisuutta saada palkkatulonsa lisäksi yrityksen tuottoon sidottua pääomatuloa.
Yritys puolestaan saa toimintaansa sitoutuneen henkilöstön ja samalla poistuvat monet keinotekoiset ja pakolla sisään ajetut toimintamallit.

D-osakkuus soveltuu sekä pieniin, että suuriin yrityksiin. Lähtökohtaisesti kuitenkin yksityisomisteisiin yrityksiin.

D-osakkuus voi syntyä kahdella tavalla.

Aloittava yritys voi heti perustettaessa ottaa kaavioonsa duunariosakkuuden, eli henkilöstöä rekrytoidessaan koko palkattavalta henkilöstöltä edellytetään mukaantuloa D-osakkuuteen.

Vanhoilla työsopimuksilla toimivat yrityksillä on lain mukaan mahdollisuus tarjota henkilöstölleen mahdollisuutta siirtyä uuteen duunariosakkuuden sallivaan sopimukseen. Pakkovaltaa ei voi käyttää, mutta tuskin vastahankaisuutta löytyy, kun hyötynäkökohdat osataan kertoa oikealla tavalla.

Henkilö, joka hakeutuu tällaiseen yritykseen, sitoutuu ostamaan asetetun lukumäärän yrityksen duunariosakkeita joilla on noteerattu arvo. Mikäli oma talous ei suosi koko rykäyksen hankkimista kerralla, voidaan D-osakkeita saada myös osana palkasta, kunnes koko osuus on tullut hallintaan. Osinkoa kertyy vain maksetusta osuudesta.

D-osakkeilla on tasaomistus, eli kullakin D-osakkaalla on sama osakemäärä salkussaan. D-osakkeita ei voi myydä yrityksestä ulos.

D-osakkeiden arvo seuraa yrityksen noteerattujen osakkeiden, tai osuuksien arvoa kokoaikaisesti, niin myötä, kuin vastamäessäkin.

D-osakkuuskori on oikeastaan rahasto, jossa ei ole laiskaa rahaa. D-osakkeilla on yrityksen sisällä mahdollisuus toimia puskurina monissa yrityksen finanssi- ja rahoituskuvioissa.

Yrityksen hallinnossa pitää olla henkilöstön, eli D-osakkaiden edustus. Onko se sitten johtoryhmätasoon, tai hallitukseen osallistuminen.

Työmarkkinoiden ja ammattiyhdistysliikkeen toimenkuvat tulevat muuttumaan, koska tietyt ongelmat katoavat, eikä uusia ongelmia synny saamaan tahtiin. On oivallettava, missä ne pahimmat vihamiehet ja kilpailijat luuraavat.

Eivät ne enää ole oman katon alla, vaan ulkona pahassa maailmassa. Sitä ulkoista voimaa vastaan pitää käyttää voimaa, joka D-osakkuuden toteutuessa.

Työpaikan osaomistaminen on työelämän menestykselle suuri mahdollisuus, jossa kaikki voittavat. Viimeinkin kaikki samassa veneessä olijat soutavat yhteisesti valittuun suuntaan ja samaan tahtiin.

Hannu Valtonen
Auktorisoitu saaristolaivuri