Yksityinen esiopetus säilytettävä Raumalla

Hyvät kaupunginhallituksen ja sivistysvaliokunnan jäsenet, olen saanut tietooni, että Rauman kaupunki suunnittelee esiopetuksen siirtoa pois yksityisiltä toimijoilta.

Lähestyn teitä ilmaistakseni suuren huoleni ja vastustukseni tällaista suunnitelmaa kohtaan kaikkien niiden lasten puolesta, jotka joutuisivat tulevaisuudessa siirtymässä tutun päivähoitopaikan sisältä vieraassa ympäristössä järjestettävään esiopetukseen.

Tällainen päätös rajoittaisi vanhempien vapautta valita lapsen esiopetuspaikka, heikentäisi lapsen mahdollisuuksia rakentaa pitkäaikaisia, turvallisia ihmissuhteita iässä, jossa niin monet muutkin asiat muuttuvat ja asettaisi erityisherkät lapset eriarvoiseen asemaan liian suurissa ryhmissä.

Pidän valtavan tärkeänä sitä jatkumoa, jossa raumalaiset, yksityisessä päivähoidossa olevat lapset ovat saaneet kasvaa taaperoista esiopetuksen kautta koululaisiksi tutussa ympäristössä.

Yksityiset päiväkodit tarjoavat herkille lapsille pienemmän ryhmäkoon ja kodinomaisen turvapaikan niin päivähoidon kuin esiopetuksenkin osalta ennen koulumaailmaan siirtymistä.

Omat lapseni ovat Rauman englanninkielisessä lastentarhassa, vanhempi heistä nyt esiopetuksen piirissä. Olen oman kokemuksen kautta nähnyt, miten tärkeää herkälle lapselleni on ollut saada vähitellen kasvaa tässä pienessä yhteisössä ja olla eskarivuonnaan viimein ”iso”.

Nuoremman lapseni esiopetusvuosi siintää parin vuoden päässä ja olisi todella surkeaa viedä häneltä tuttu ja turvallinen ympäristö.

Rauman englanninkielinen lastentarha on vielä siitä erityinen, että siellä lapset saavat kylpeä kielessä. Englanninkielen osalta juuri esiopetusvuosi on tutkitusti ollut todella tuloksellinen.

Eikö kaupungissa ole enää varaa kielirikasteiseen esiopetukseen? Toivon sydämestäni, että annatte esiopetuksen jatkua Raumalla yksityisissä päiväkodeissa.

Lotta Kivikoski

kahden alle kouluikäisen lapsen äiti, KTM, ekonomi, markkinointi- ja mediakoordinaattori