Yksityinen yrittäminen yhä työllistämisen selkäranka

Spekulaatiot hallitusohjelman toteutumisesta muuttuvassa suhdanneympäristössä ovat moninaisia, mutta ymmärrettävästi myönteiset ajatukset ovat uusimpien ennusteitten myötä kääntyneet monessa suhteessa epäilevään suuntaan.