Yksityistä pysäköinninvalvontaa tarvitaan

Koronaepidemiasta huolimatta monet pysäköintialueet ovat ruuhkautuneet, ja valvontamaksuja kirjoitetaan lähes yhtä paljon kuin normaalisti. Yhä useampi kiinteistö kaipaa nyt yksityistä pysäköinninvalvontaa, koska kunnallista pysäköinninvalvontaa ei ole kaikkialla tai sen resurssit ovat riittämättömät.

Lain mukaan kiinteistön on pidettävä huolta alueensa turvallisuudesta ja varmistettava muun muassa, että hälytysajoneuvot pääsevät ajamaan alueelle ilman esteitä.

Yksityisen pysäköinninvalvonnan ansiosta kiinteistönomistaja voi ulkoistaa alueensa pysäköinninvalvonnan toimijalle, jonka ydinosaamista on huolehtia alueen turvallisuudesta ja pysäköintisääntöjen noudattamisesta.

Julkisuudessa on käyty keskustelua yksityisen pysäköinninvalvonnan kieltämisestä. Jos näin tehtäisiin, mitä tapahtuisi? Olisiko oikeudenmukaista, jos autoilijalla olisi jokamiehenoikeus pysäköidä väärin esim. pelastustielle, invapaikalle tai kenen tahansa maksamalle paikalle?

Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys ry on kattojärjestö, joka kokoaa yhteen Suomen suurimmat yksityisen pysäköinninvalvonta-alan toimijat. Yrityksillä on tuhansia valvottavia kohteita eri puolella Suomea. Jäsenyritykset työllistävät yli 150 henkilöä.

Koulutetut valvojat noudattavat määräyksiä ja tarkistavat autojen pysäköintioikeudet kiinteistönomistajan asettamien ehtojen mukaisesti. Kaikki väärinpysäköidyt autot kuvataan ja valvontakuvat ovat aina autoilijan nähtävillä asiakaspalvelujärjestelmässä.

Yksityiselle pysäköinninvalvonnalle on laaja yhteiskunnallinen tilaus nyt, kuten aina. On kaikkien etu, että pysäköinninvalvonnasta huolehditaan ammattimaisesti.

Christian Metsäranta

SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja