Yli puolet nuorista odottaa innolla työelämää

Yli puolet nuorista, tarkalleen 53 prosenttia vastaajista, odottaa innolla työelämään pääsemistä. Sellaisen tuloksen antoi Nuorten tulevaisuusraportti, jonka Talous ja nuoret TAT on teettänyt vuosittain jo 1980-luvulta lähtien.

Tutkimukseen vastasi noin 6 400 yläkoululaista ja toiseen asteen opiskelijaa ympäri Suomen.

Nuoret näkevät tulevaisuuden edelleen varsin myönteisenä, summasi erityisasiantuntija Lauri Vaara tulokset. 70 prosenttia nuorista uskoo löytävänsä itselleen sopivan paikan työelämästä.

Epävarmuus työelämää kohtaan on kuitenkin lisääntynyt. Nuorista 32 prosenttia pelkää työelämän olevan liian kuormittavaa. Osuus oli kyselyssä selvästi suurempi kuin kaksi vuotta sitten.

Samalla yhä useampi, jopa 35 prosenttia vastaajista, aikoo panostaa enemmän vapaa-aikaan kuin työelämään.

Viita arveli koronan selittävän muutosta. Nuoret kuulevat työelämästä kotona. Pandemian aikana vanhemmat ovat arvatenkin puhuneet epävarmuudesta ja etätyön ongelmista.

Mitä nuoret tulevalta työltään odottavat? Raportin mukaan ennen kaikkea kohtuullisia työaikoja, turvallisuutta, viihtyisää ympäristöä, hyviä työkavereita ja hyviä johtajia.

Nuoret odottavat myös saavansa kiinnostavia työtehtäviä ja mahdollisuuden hyödyntää omaa osaamistaan – sekä tietysti hyvää palkkaa.

Mahdollisuutta etätöiden tekemiseen nuoret pitävät vähiten tärkeänä, kun valitsevat omaa alaansa. Sosiaalisia kontakteja ja hyvää työilmapiiriä arvostetaan.

Liki 90 prosenttia haluaa tehdä töitä ympäristössä, jossa kaikkia ihmisiä arvostetaan ja kohdellaan yhdenvertaisesti.

Kotitausta ohjaa nuoren valintoja voimakkaasti. Mikäli vanhemmat odottivat nuorelta akateemisia opintoja, yksikään nuori ei ajatellut korkeimman tutkintonsa olevan ammatillinen.

Tarjoamalla myönteisiä kokemuksia työelämästä jokaiselle voimme vahvistaa nuoren uskoa itseensä ja rohkaista tekemään itsenäisiä valintoja, kommentoi TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä.