Yrittäjyys on elämäntapa

Tänään vietettävänä perinteisenä Yrittäjän päivänä halutaan kiinnittää erityistä huomiota yrittäjyyskasvatukseen.

On tärkeää, että nuoria innostetaan ja rohkaistaan yrittäjyyteen.

Tosiasiahan on, että hyvin toimivat yritykset ovat talouden ja hyvinvoinnin perusta tänään ja huomenna.

Yhteistyötä koulujen, kuntien ja yrittäjyyskasvatuksen eri toimijoiden välillä tulisikin entisestään tiivistää ja laajentaa, jotta elämänsä suuntalinjoja valitseville nuorille tarjoutuisi aitoja vaihtoehtoja yrittäjäksi ryhtymiseen.

Nuorilla on rohkeutta ja intoa kokeilla uutta. Usein eteenpäin mennään yrityksen ja erehdyksen kautta.

Onneksi alkutaipaleellaan olevan nuoren ei tarvitse ponnistella yksinään.

Neuvoa ja opastusta on tarjolla niin konkareilta ja kannuksensa jo saavuttaneilta kuin toisilta polun alkupäässä oleviltakin.

Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyteen on kasvanut.

80- ja 90-luvulla syntyneet ovat selvitysten mukaan selkeästi aiempia ikäryhmiä yrittäjähenkisempiä.

Heille työ on paljon muutakin kuin toimeentuloa.

Nyt ei enää niinkään työtä ajatella yhtenäisenä vuosikymmeniä kestävänä urana.

Työltä haettavat arvot ovat muuttuneet. Nyt haetaan merkitystä, vapautta, joustavuutta ja mahdollisuutta toteuttaa itseään.

Tähän yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys istuu hyvin.

Asenteiden muutos kuuluu ajan henkeen. On uusia toimialoja, joissa kysyntää on enemmän yrittäjille kuin palkkatyötä tekevälle.

Yrittäjyyden käsite on myös ajan myötä laajentunut ja sivutoiminen yrittäminen on tätä päivää.

Kevytyrittäjyyys on toimiva tapa kokeilla, onko minusta yrittäjäksi. Jos tuntuu, ettei ratkaisu ole oikea, on mahdollisuus palata palkkatyöhön.

Yrittäjyys ei sovi kaikille, Se on elämäntapa, joka vaatii lujaa luonnetta ja vahvaa asennetta.

Se on samalla palkitsevaa ja haastavaa. On uskottava itseensä ja tehtyihin ratkaisuihin. On kestettävä ne hyvät ja väkisin eteen tulevat huonot ajat.