Yritykset ajautuvat syviin ongelmiin, jos työvoimapulaa ei ratkaista pian


Kauppakamarien toteuttaman osaajapulakyselyn tulokset paljastivat karut luvut. Noin 70 prosentilla vastanneista yrityksistä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Peräti 73 prosenttia yrityksistä kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Kyselyyn vastasi lähes 1800 kauppakamarien jäsenyritystä eri toimialoilta ja eri puolelta Suomea.

Kyselyn avoimissa vastauksissa sadat yritykset kertovat, että ne eivät pysty enää vastaamaan kysyntään osaajapulan vuoksi, yritysten aukioloaikoja joudutaan supistamaan ja tukitoimintoja joudutaan jopa siirtämään pois Suomesta.

Osaajapula ei näytä helpottavan edes talouden heikkenevän suhdannetilanteen aikana, vaikka tyypillisesti tällöin työvoiman kysyntä alenee ja työttömyys kasvaa. Herää kysymys – kuinka isoissa ongelmissa olemme, kun nousukausi taas alkaa? Yritykset tulevat ajautumaan syviin ongelmiin, jos toimia osaajapulan ratkaisemiseksi ei tehdä nopeasti.

Osaajapulasta puhuttaessa keskustelu keskittyy liikaa korkeasti koulutettuihin huippuosaajiin. Heitäkin tarvitaan, mutta ammatillisten osaajien saatavuuden parantamiseksi tarvitaan toimia heti, sillä jopa 55 prosenttia yrityksistä kertoo suurimman pulan olevan nimenomaan ammatillisista osaajista.

Nämä viestit on otettava vakavasti. Ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa ja työikäisten määrä vähenee. Tämä on kilpajuoksu aikaa vastaan, jossa väestörakenteen muutos on armoton kilpakumppani. Mikäli osaajapulaa pitkitetään, tyrehtyy yritysten menestyminen ja kasvu. Tämä puolestaan heijastuu Suomen talouteen ja tulevaisuuden näkymiin. Joko uudistumme tai näivetymme – tällä tiellä näivetymme.

Luovutaan saatavuusharkintajärjestelmästä, tiivistetään yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, kehitetään koulutuksen sisältöjä vastaamaan paremmin työelämän tarpeita, luodaan yrityksille suora oppisopimustuki, puretaan työn vastaanottamisen kannustinloukkuja ja lisätään koulutusmääriä työmarkkinoiden tarpeeseen.

Lähdetään liikkeelle näillä ja tehdään se nopeasti.

Mikko Valtonen
Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija (osaaminen, työelämä ja maahanmuutto)