Yritysten osaamista vahvistettava ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Taloutta viherretään vauhdilla. Kymmenien tuhansien suomalaisyritysten on muutettava toimintaansa. Venäjän hyökkäyssodan seuraukset pakottavat yrityksiä uudistumaan ennakoitua nopeammin Euroopassa.

Uudistuminen on edellytys sille, että yritys pysyy kilpailussa mukana ilmastonmuutoksen ravistelemilla markkinoilla.

Yrittäjägallup osoittaa, että noin 60 prosenttia pk-yrityksistä arvioi jo lokakuussa, että ilmastonmuutoksen ja ympäristövastuun vaatimukset vaikuttavat liiketoimintaan vähintään jonkin verran. Näistä yrityksistä puolet arvioi, että yrityksen on kehitettävä prosesseja, tuotteita tai palveluita.

Uudistuminen on yhteiskunnan kokonaisetu ja ennen muuta ilmastomme. Yritykset tarvitsevat yhteiskunnalta myös kannustimia. Tasapuolisia kannusteita on vaikea luoda. Yksi merkittävä ratkaisu on tutkimus- ja kehittämistoiminnan verovähennys. Tästä hallitus päätti nyt kehysriihessä. Parhaimmillaan se kannustaa uudistuksiin nopeasti riippumatta alasta ja sijainnista.

Uudistuminen voi esimerkiksi olla sitä, kun yritys kohentaa tuotantonsa energia- ja resurssitehokkuutta, vähentää palvelunsa hävikkiä tai parantaa tuotteensa huollettavuutta ja kierrätettävyyttä. Digitaalisuus ja data ovat usein näiden kehittämistoimien mahdollistajia.Kehittäminen ei onnistu ilman osaamista. Neljännes niistä yrityksistä, jotka kokevat kestävyysvaatimusten vaikuttavan liiketoimintaansa, arvioi tarvitsevansa uutta osaamista. Näistä noin puolet silti kokee, että heillä ei ole riittävästi tietoa siitä, miten osaamista voisi hankkia.

Pk-yritysten osaamistarpeisiin vastaavia ratkaisuja ei siis ole riittävästi tarjolla tai niitä ei tunneta. Erityisesti oppilaitosten on parannettava tarjontaansa ja tunnettavuuttaan, ja niiden on tunnistettava yritysten tarpeet. Juuri perustetun Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen on otettava pk-yritysten ilmasto- ja vastuullisuusosaaminen toimintansa keskiöön.

Joonas Mikkilä

digi- ja koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät