Asiakkaat ovat tyytymättömiä taksilakimuutokseen

Taksin käyttäjille tehty mielipidetutkimus kertoo, että taksin saaminen on heidän mielestään huonontunut taksilain muutoksen jälkeen.

Lähitaksi Oy:n ja Taksiliiton yhdessä teettämästä valtakunnallisesta mielipidetutkimuksesta käy ilmi, että taksin saaminen maalaiskunnissa ja pienissä kaupungeissa on vaikeutunut viimeisen vuoden aikana. Mielipiteitä kysyttiin taksin käyttäjiltä.

Aututoday-sivuston uutisen mukaan taustalla on taksien paikkakuntasidonnaisuuden ja päivystysvelvollisuuden poistuminen viime kesäisen lakimuutoksen johdosta.

Jopa 69 prosenttia kyselyn vastaajista pitää uuden taksilainsäädännön jälkeistä ”yleisesti sekavaa” taksijärjestelmää syynä saatavuuden heikkenemiseen.

Vaikka taksipalvelu on huonontunut, kiinnostus taksityötä sen sijaan on varsin vahvaa.

Yleistutkimuksen mukaan joka neljäs vastaaja voisi harkita taksinkuljettajan ammattia päätoimisena työnään, ja useampi kuin joka kolmas osa-aikaisena lisätulon lähteenä opiskelun tai päätoimensa ohella.

Kyselyn vastaajista 35 % voisi kuvitella ajavansa taksia esimerkiksi omaa koulutusta vastaavien vakinaisten työsuhteiden välisenä aikana, ja jopa 38 % voisi harkita taksikuljettajan työtä tilapäisesti puhtaasta mielenkiinnosta ammattia kohtaan.