Autoilija - muista tämä pysäköintisääntö ja säästyt sakolta

Suomessa on pysäköity vasemmalle puolelle reilun vuoden ajan. Kuva: Kai Pilger

Raumalla puhutaan ranskalaisparkista, kun pysäköi autonsa vasemmalle puolelle katua.

Vielä reilu vuosi sitten ranskalaisparkkeerauksesta muistutettiin sakolla, mutta uuden tieliikennelain mukaan se on hyväksytty tapa.

Uusi laki on kuitenkin johtanut toisenlaisiin ongelmiin, jotka ovat myös poikineet sakkoja.

Helsingin kaupunki tiedotti Twitterissä 18. elokuuta, että kaupungissa oli kuluvan kuun aikana annettu 537 pysäköintivirhemaksua liian lähelle suojatietä pysäköimisestä.

Näistä ajoneuvoista peräti 474, eli 88 prosenttia, oli pysäköity kaksisuuntaisen tien vasemmalle puolelle.

Autoliitto alleviivaa, että nykyisen tieliikennelain mukaan ajoneuvon saa pysäyttää tai pysäköidä taajamassa vasemmalle puolelle tietä myös kaksisuuntaisella tiellä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä.

Ajoneuvoa ei silti saa edelleenkään pysäköidä viittä metriä ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien jatketta.

- Tuo viisi metriä mitataan liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta ja siinä moni menee harhaan. Vasempaan reunaan pysäköivä autoilija voi kokea pysäköivänsä vasta suojatien jälkeen, mutta liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna auto seisoo ennen suojatietä. Sääntö on olemassa siksi, että suojatielle säilyisi hyvä näkyvyys. Auto peittää liikenteen varsinaisesta tulosuunnasta tätä näkyvyyttä riippumatta siitä, miten päin se on pysäköity. Tämä on puhtaasti liikenneturvallisuusasia, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen huomauttaa.

Vesalainen muistuttaa, että autoilijoiden on hyvä muistaa lisäksi, että viiden metrin suoja-alue on jätettävä myös risteyksen läheisyydessä, vaikka siinä ei olisi suojatietä.

- Siinä missä suojatien kohdalla viiden metrin sääntö on voimassa liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna, on tämä sääntö voimassa sekä ennen että jälkeen risteyksen ja risteyksessä.

Toinen pysäköintivirhemaksuun helposti johtava virhe vasemmalle puolelle pysäköitäessä on se, että autoilija noudattaa väärää pysäköintiin vaikuttavaa liikennemerkkiä.

- Virhe sattuu helposti, jos eri puolilla katua on eri pysäköintisäännöt. Oikea pysäköintimerkki pitää käydä tarkistamassa liikenteen pääasiallisesta tulosuunnasta, Vesalainen muistuttaa.