Autoilija - näin ohitat pyöräilijän turvallisesti

Pyöräilijän ohittaminen täytyy tehdä rauhallisesti ja maltilla. Ehkä tämä Luca Campionin ottama kuva ei anna ihan oikeaa kuvaa turvallisesta ohittamisesta, vaikka kuvana komea onkin. Kuva: Luca Campioni

Kevät tuo kaikenkokoiset ja kaikenikäiset pyöräilijät kaupunkikuvaan. Sen takia autoilijan on hyvä pohtia, millä tavoin kaksipyöräiset ohitetaan turvallisesti.

- Ohitustilanteissa tarvitaan tarkkaavaisuutta ja keskittymistä. Puhelimen vilkuilu ei maantielläkään ole turvallista. Rauhallinen toiminta on kaikkien osapuolten etu. Ohitus tulee tehdä vain, kun se on turvallista. Muutoin tulee hidastaa sopivalle etäisyydelle pyöräilijästä. Kiire ei ole syy unohtaa turvallisuutta, eikä pyöräilijän taakse hetkeksi jääminen juurikaan hidasta matkaa, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Mari Voutilainen.

Liikenneturvan kyselyssä 73 prosenttia vastaajista piti pyöräilijän ohittamista liian läheltä maantiellä erittäin tai melko vakavana rikkomuksena.

Turvavälit tuleekin pitää reiluina ennen ohitusta, sen aikana ja sen jälkeen. Auton ja pyöräilijän väliin on ohituksen aikana hyvä jäädä vähintään 1,5 metriä.

- Ajaessa etäisyyttä on vaikea arvioida kovin tarkasti, ja turvallisuuteen vaikuttavat myös ajoneuvon vauhti sekä koko. Varmimmin ohitus sujuukin kääntämällä rattia reilusti ja käyttämällä viereistä kaistaa, jos se vain on mahdollista, ohjeistaa Liikenneturvan Voutilainen.

Maantiellä pyöräilijä kulkee pientareella tai tien oikealla reunalla.

Autoilijan on kuitenkin syytä pitää mielessä, että joskus pyöräilijälle turvallisin ajolinja voi kulkea keskemmällä ajokaistaa. Aina piennarta ei ole ja tien reunassa voi olla esimerkiksi routareikiä.

Kauempana reunasta kulkeva pyöräilijä tarkoittaa autoilijan kannalta sitä, että ohitus on tehtävä vielä selkeämmin viereisen kaistan puolelta. Kovassa vauhdissa auton ilmavirtakin saattaa yllättää pyöräilijän ja aiheuttaa vaarallisen tilanteen.

- Sekä itselleen että kanssakulkijalle kannattaa jättää varaa reagoida äkillisiin tilanteisiin. Kaikille pitäisi jäädä mahdollisuus keskittyä rauhassa omaan tekemiseensä. Sopu antaa sijaa tässäkin asiassa, muistuttaa Voutilainen.