Autoilija - näin uusi tieliikennelaki muutti väistämisvelvollisuutta

Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Eli siinä tilanteessa, jos pyöräilijä ajaa ajoradalla, koskevat häntä samat säännöt kuin muitakin ajoradalla ajavia ajoneuvon kuljettajia. Kuva: Victor B.

Kesällä voimaantullut uusi tieliikennelaki muutti myös autoilijoiden väistämisvelvollisuutta pyöräilijöihin nähden, vaikka ne pääosin pysyivätkin samanlaisina.

Autoliitto muistuttaa, että pyörätien jatkeen uusi merkitsemistapa sekä uusi liikennemerkki, jolla osoitetaan ajoneuvoliikenteelle väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa, tuovat risteyksiin väistämissääntöjä selkeyttäviä muutoksia.

Aiemmin pyörätien jatke ei kertonut siitä, kuka väistää.

Jatkossa pyörätien jatkeen tiemerkintää käytetään vain, jos ajorataa ajaville on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus pyöräilijöitä kohtaan.

Eli pyörätien jatkeen merkinnästä voi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen päätellä, että autoilijan on väistettävä tietä ylittävää pyöräilijää.

Kahden vuoden siirtymäaika pyörätien jatkeen merkitsemiseen uuden lain mukaisesti tarkoittaa, että vielä hetkeen eivät tiemerkinnät ole ajan tasalla.

Tiemerkintöjen sijaan huomio kannattaa suunnata liikennemerkkeihin ja liikennetilanteeseen kokonaisuutena.

Siirtymäajan aikana tien päällä voikin tulla vastaan tilanteita, joissa pyörätien jatke on merkitty ajoratamaalauksin, mutta risteyksessä ei ole väistämistä osoittavaa liikennemerkkiä.

Erityisesti risteyksissä tarvitaan siis varovaisuutta ja ennakoivaa ajotapaa. On seurattava peilejä ja käännettävä päätä myös kuolleen kulman tarkistamiseksi.

Sekä kaksi- että nelipyöräisellä on syytä lähestyä risteystä sopivalla tilannenopeudella, jotta toiset tienkäyttäjät ennättävät tehdä tarpeelliset havainnot.

Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu liikennemerkeillä, väistäminen määräytyy liikennesäännön mukaan: pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä.

On kuitenkin huomattava, että ajoneuvolla käännyttäessä on aina väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.

Uudessa laissa vahvistetaan myös pyöräilijän oikeus polkea suojatietä pitkin tien yli.

Ajoradan voi ylittää suojatietä pitkin ajaen, mutta väistämisvelvollisuus määräytyy tässä kerrattujen sääntöjen ja liikennemerkkien mukaan.

Jos pyöräilijä taluttaa pyöräänsä, on hän jalankulkija. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.

Autoilija väistää pyöräilijöitä näissä tilanteissa:

- Silloin kun autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä

- Tilanteessa, jossa autoilija ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta

- Kun autoilija tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa. Näitä merkkejä ovat kärkikolmio ja stop-merkki – sekä uuden tieliikennelain myötä myös uusi ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki

- Silloin kun pyöräilijä ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä. Tästä esimerkkipaikka Raumalla on Kaunisjärvenkadun liikenneympyrä sairaalan vieressä

Autoliitto muistuttaa, että pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja.

Jos pyöräilijä ajaa ajoradalla, koskevat häntä samat säännöt kuin muitakin ajoradalla ajavia ajoneuvon kuljettajia. Esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia.

Pyöräilijän on väistettävä autoilijoita silloin, kun hän ajaa pyörätieltä ajoradalle. Hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.

Pyöräilijän on väistettävä myös silloin, kun hän ajaa pihakadulta, kävelykadulta, polulta, pihasta tai vastaavalta alueelta taikka ajaessaan tien yli muualla kuin risteyksessä.

Ajoneuvoliikenteen lisäksi on huomattava, että pyöräilijän on ajoneuvon kuljettajana väistettävä myös kävelijöitä ja muita tienkäyttäjiä tielle tullessaan.