Fordin äänitutkimus paljastaa, millaisen vaaran kuulokkeiden käyttö liikenteessä aiheuttaa

Kuulokkeiden käyttö liikenteessä vie Fordin teettämän tutkimuksen mukaan sekuntteja reagointiajasta. Kuva: Jason Leung

Lyheneekö työmatka, kun kuuntelet Spotifysta lempibiisejäsi etkä radion aamutiimien tyhjännaurua? Vihaatko radion soittolistoja ja kuuntelet ennemmin omaa musiikkiasi puhelimeltasi kuulokkeilla?

Aika moni toimii näin nykyisin.

Kuulokkeiden käyttäminen tien päällä autoilijana, pyöräilijänä, sähköpotkulautailijana tai jalankulkijana voi kuitenkin olla myös vaarallista – joissakin maissa se on jopa laitonta. 

Fordin uusi äänikokeilu osoittaa, että musiikkia kuulokkeista kuuntelevat henkilöt tunnistavat mahdolliset liikenneriskit keskimäärin yli 4 sekuntia hitaammin, kuin ilman kuulokkeita.

Tutkimuksessa käytettiin varta vasten kehitettyä 8D-paikkataajuuskokemusta, joka sijoitti yli 2000 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa mukaansatempaavalle virtuaalikadulle ja mittasi reaktioaikoja mahdollisissa vaaratilanteissa.

Kokemuksen jälkeen useimmat osallistujat sanoivat, etteivät he enää aio käyttäää kuulokkeita liikenteessä.

Fordin Share The Road -kampanjan tarkoituksena on lisätä sopusointua ja yhteisymmärrystä tienkäyttäjien välillä. Tutkimusta suunniteltaessa haluttiin korostaa sitä, miten kuuleminen vaikuttaa kykyymme tunnistaa vaaroja liikenteessä ja reagoida niihin.

Fordin teettämässä tutkimuksessa tutkittiin yli 2000 ihmisen tienkäyttö- ja kuuntelutottumuksia Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Espanjasta ja Iso-Britanniasta.

Tutkimuksessa selvitettiin osallistujien asennoitumista autolla ajamiseen, pyöräilyyn, kävelemiseen ja potkulautailuun liittyviin riskeihin.

Suurin osa osallistuneista sanoi käyttävänsä kuulokkeita liikenteessä. Heistä 56 prosenttia ilmoitti olleensa läheltä piti -tilanteessa tai onnettomuudessa ja 27 prosentilla oli tuolloin ollut päässään kuulokkeet.

Osallistujat kutsuttiin käyttämään tutkimusta varten kehitettyä Share The Road: Safe And Sound -älypuhelinsovellusta, jolla mitattiin kuulokkeiden käytön vaikutusta kykyyn reagoida äänimerkkeihin.

Sovellus käyttää 8D-paikkatekniikkaa, jonka avulla osallistuja upotetaan virtuaalitodellisuuskadulle.

Suuntaääni saavutetaan panorointi- ja tasausprosessilla, jonka avulla sovellus voi luoda erittäin realistisia äänimerkkejä, kuten takaapäin lähestyvän pelastusajoneuvon.

Osallistujien reaktioajat näihin vaaroihin mitattiin kolmessa eri skenaariossa, sekä musiikin soidessa käyttäjän kuulokkeista, että ilman.

Musiikin soidessa osallistujat olivat keskimäärin 4,2 sekuntia hitaampia tunnistamaan tieliikenteen vaarat ja reagoimaan niihin.

Esittämällä kysymyksiä ennen 8D-äänikokemusta ja sen jälkeen, tutkijat pystyivät tunnistamaan, kuinka tehokkaasti sovellus muutti tieturvallisuutta koskevaa tietoisuutta ja asenteita.

Ennen kokemusta 44 prosenttia ihmisistä sanoi, että he eivät käytä kuulokkeita liikenteessä. Tutkimuksen jälkeen 58 prosenttia sitoutui olemaan koskaan käyttämättä niitä uudelleen – määrä kasvoi 31 prosenttia.

Samalla 64 prosenttia vähemmän sanoi käyttävänsä kuulokkeita säännöllisesti liikkuessaan.

- Äänellä on tärkeä rooli kyvyssämme ymmärtää ympäristöä - kuulemme usein ympärillämme tapahtuvat asiat ennen kuin näemme ne. Vaikka kuulokkeista voi olla hyötyä meille monissa olosuhteissa, tiellä ne voivat estää tärkeät äänihavainnot, mikä tarkoittaa, ettemme välttämättä pysty havaitsemaan lähellä olevia ajoneuvoja tai tienkäyttäjiä saattaen heidät ja itsemme vaaraan, pohdiskelee tohtori Maria Chait.

Chait paiskii hommia kuulokognitiivisen neurotieteen professorina Lontoon yliopistossa.

- Tällä tutkimuksella korostamme tärkeää liikenneturvallisuusviestiä, joka jää usein vähälle huomiolle. Toivomme, että Share The Road: Safe and Sound -kokemus lisää tietoisuutta kuulokkeiden käyttämisen riskeistä liikenteessä. Sovellus on saatavilla kaikille älypuhelimen omistajille.