Katso hämmästyttävät lukemat - Näin moni kulkee työmatkansa väsyneenä

Liikenneturvan kyselyn mukaan yllättävän moni suomalainen kokee väsymystä työmatkallaan. Kuva: Sofia Sideridou

Pimeä syksy on p_________stä.  (Tähän jokainen voi itse kuvitella oman sanansa.)

Vaikka pimeys tulee joka vuosi tänne Raumallekin, sen vaikutukset ulottuvat moneen eri elämän alueeseen.

Nyt Liikenneturva on tutkinut pimeyden vaikutuksia työmatkoihin.

Liikenneturva selvitti suomalaisten työmatkaliikennettä kyselytutkimuksella.

Vastaajista jopa 38 prosenttia kertoi kulkevansa työmatkansa usein väsyneenä.

Jonkinasteista väsymystä työmatkoillaan kokee valtaosa kyselyyn vastanneista; vain vajaa viidennes koki, ettei ole lainkaan väsynyt työmatkalla.

Vuorotyötä tekee reilu viidennes vastaajista ainakin joskus ja lähes puolet heistä kokee, että vuorotyö vaikuttaa heikentävästi työmatkojen turvallisuuteen.

Pääosin työmatkat koetaan turvallisiksi, mutta joka kymmenes vastaaja kokee paluumatkan turvattomammaksi kuin menomatkan. Syiksi mainitaan mm. liikenteen rytmi ja määrä sekä väsymys.

- Työikäisten väsymys on yleistä. Tavallisin syy poikkeavaan väsymykseen on riittämätön unen määrä. Vain nukkumalla voi vähentää univajeesta johtuvaa väsymystä. Terveydelliset syyt ja sairaudet ovat tietysti asia erikseen. On luonnollisesti tärkeää tunnistaa, mitä työntekijä voi itse tehdä väsymyksen estämiseksi, mutta vielä tärkeämpää on miettiä, miten työpaikoilla asia voidaan ratkaista yhdessä, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen korostaa.

Väsymys tutkitusti vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja reaktioaikaan.

Liikenneturvan Tuula Taskinen pohtii, millainen yrityskulttuuri edistää työntekijän terveyttä ja estää väsymystä.

- Virkeänä työntekijöillä on paremmat edellytykset toimia turvallisemmin ja tehdä tuloksellisempaa työtä. Siksi työnantajan voi olla kannattavaa panostaa työntekijöidensä vireyttä lisääviin toimiin. Mahdollinen onnettomuus työpaikalla tai työmatkalla aiheuttaa sekä rahallisia että inhimillisiä kustannuksia. Suorituskyvyn alenemisen myötä lisääntyy virheiden mahdollisuus ja pahimmillaan se voi johtaa tapaturmiin.

Työpaikan turvallisuuskulttuuri viestii turvallisista toimintatavoista ja voi tuoda ratkaisuja väsymyksen ennaltaehkäisyyn juuri kyseisen työn näkökulmasta.

Työpaikalla on hyvä olla selkeät ohjeistukset.

- Esimerkiksi etätyön mahdollisuus, liukuva työaika, suositukset työmatkoista ja lepotauoista myös vuorotyön osalta voivat ennaltaehkäistä työntekijän väsymistä. Myös selkeä ohjeistus työhön liittyvistä tilaisuuksista, alkoholinkäytöstä ja kulkemisista joko julkisilla tai taksilla voi olla tarpeen, kiteyttää Tuula Taskinen.