Kia Optiman farmariversiota odotellaan syyskuulle

Kia Optima Sportswagon.
Kia Optima Sportswagon.

Kia esitteli keväällä uuden Kia Optiman farmarimallin, eli Kia Op­ti­ma Sportswa­go­nin.

-Op­ti­ma on tärkeä tuo­te Kial­le Eu­roo­pas­sa, ja se lisää läsnäoloam­me tässä erittäin tärkeässä seg­men­tissä. Eu­roo­pas­sa kak­si kol­mas­osaa kai­kes­ta D-seg­men­tin myyn­nistä, ja kol­me neljäosaa yri­tys­myyn­nistä, tehdään far­ma­reil­la. Op­ti­ma Sportswa­gon tu­lee näyt­te­lemän tärkeää roo­lia uusien yk­si­tyis- ja yri­tys­asiak­kai­den hou­kut­ta­mi­ses­sa mer­kin pa­riin, sa­noo Kian Eu­roo­pan joh­ta­ja Michael Cole.

Op­ti­ma Sportswa­gon on saa­ta­vil­la ben­sii­ni- ja die­sel­moot­to­reil­la sekä 245-he­vos­mai­se­na GT-ver­sio­na.

Op­ti­ma Sportswa­go­nin voi­manlähteinä ovat 1.7 CRDi -die­sel­moot­to­ri (141 hv & 340 Nm) ja 2.0 CVVL -ben­sa­moot­to­ri (163 hv & 196 Nm). GT-ver­sio on va­rus­tet­tu 2.0 T-GDI -tur­bo­moot­to­ril­la (245 hv & 353 Nm). Die­sel­moot­to­riin on tar­jol­la Kian uusi 7-vaih­tei­nen DCT-kak­sois­kyt­ki­nau­to­maat­ti­vaih­teis­to.

Kia Op­ti­ma Sportswa­gon lan­see­ra­taan Suo­mes­sa syys­kuun alus­sa, mut­ta au­ton en­nak­ko­myyn­ti on jo al­ka­nut.