Kova linjaus: Tiestön kuntoa parantamalla liikenteen päästöt laskuun

SKAL linjaa, että tiestön kuntoa kohottamalla liikenteen päästöt saadaan laskemaan. Kuva: Christian Chen

Suomen Kuljetus ja Logistikka SKAL linjaa, että seuraavien kymmenen vuoden aikana uusia keinoja päästöjen vähentämiseksi on löydettävä noin 1,4 miljoonan hiilidioksiditonnin edestä, jotta Suomi saavuttaa tavoitteensa puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Skalin mukaan tästä tarpeesta noin kymmenen prosenttia on hoidettavissa parantamalla tieverkon päällysteiden kuntoa.

SKALin Paltan webinaarissa julkaistu liikenteen ja logistiikan tiekartta kertoo ammattiliikenteen sitoutuneisuudesta päästöjen vähenemiseen.

SKALin mukaan tiekartasta on pääteltävissä, että liikenteen päästöjen vähentäminen tavoitteiden mukaisesti on mahdollista ilman veronkorotuksia tai liikkumisen rajoittamista.

Tulokset ovat yhteneväisiä SKALin toukokuussa yhdessä muiden keskeisten järjestöjen kanssa julkaiseman liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekartan kanssa.

SKAL toteaa, että päästöjen vähentäminen syntyy pienistä puroista, eikä yhtä asiaa ratkaisevaa keinoa ole olemassa.

SKALin mukaan on kuitenkin tärkeää huomata, että tavoitteisiin voidaan päästä ilman Suomen kilpailukykyä rampauttavia polttoaineveron korotuksia. Polttoaineveron korotukset ovat tiekarttaselvitysten perusteella varsin tehoton päästöjen vähentämiskeino.

Tiestön kunnon ja liikenteen sujuvuuden parantamisella olisi sen sijaan saavutettavissa yhteensä noin 160 000 tonnin vuotuiset päästövähennykset. Määrä vastaa yli 10 prosenttia vuoden 2030 tavoitteesta.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL edustaa 4 500 suomalaista kuljetusyritystä.

SKAL kertoo tiedotteessaan, että liikenne- ja logistiikkasektori on tehnyt paljon työtä etsiessään keinoja päästötavoitteiden saavuttamiseksi tavalla, joka turvaa samalla yhteiskunnan taloudellista kilpailukykyä.

SKALin mukaan tiekarttojen tulokset on otettava huomioon, kun keskustellaan keinoista liikenteen päästöjen vähentämiseen, eikä muutos tapahdu käskemällä ja kurittamalla, vaan yhteistyöllä ja yrityksissä tapahtuvalla kehittämisellä.