Kuka korvaa, jos rikot autosi ajamalla routakuoppaan?

Kevät on routavaurioiden aikaa, kuten Juha Sinisalon ottamasta kuvasta näkyy.

"Kaiva poika kaiva vaan / routa ei lopu milloinkaan"

Näin karjuu Kotiteollisuuden Jouni Hynynen kappaleessaan, mutta oikeassahan Lappeenrannan hiihtelijä on. Routa on talvella syvässä. 

Keväällä yöt ovat vielä kylmiä, mutta päivällä lämpötilan noustessa tiet ovat routavaurioiden armoilla. Routavauriokuopat tiessä runtelevat renkaita, tukivarsia, vanteita ja iskunvaimentimia.

Mutta kuka korvaa viulut, jossa täräyttää autollaan routavauriokuoppaan?

Vastaus ei ole ihan yksinkertainen.

- Mahdolliseen vahingonkorvausvelvollisuuteen vaikuttaa tapauskohtaisesti se, voidaanko vahingon katsoa aiheutuneen tien virheellisestä hoidosta, puutteellisesta kunnossapidosta tai muista laiminlyönneistä. Tienpitäjä saattaa välttyä korvausvelvollisuudesta esimerkiksi kertomalla routavaurioista liikennemerkillä, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

- Usein huonokuntoisen tien ongelma hoidetaan myös alentamalla nopeusrajoitusta. Se on helppoa ja tienpitäjälle halpaa, mutta tienkäyttäjien kannalta täysin väärä tapa. Kyllä meidän pitää huolehtia, että tiet pysyvät niille suunnitellulla nopeudella ajettavassa kunnossa.

Autoliitto ohjeistaa ilmoittamaan routakuoppaan ajosta johtuneesta vauriosta aina eteenpäin.

Mikäli tienpinnan vaurio on maantiellä, jossa ELY-keskukset vastaavat tien kunnosta, autoilijan kannattaa olla heti yhteydessä Tienkäyttäjän linjaan, jonka puhelinnumero on 0200 2100.

Jos vaurio on kunnan tai kaupungin katuverkolla, korvausvaatimus esitetään kunnalle tai kaupungille. Jos vauriot ovat suuria tai vahingosta aiheutuu henkilövahinkoja, pitää siitä ilmoittaa myös poliisille.