Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys jyrähti tästä tieliikennelain muutoksesta - Mitä mieltä sinä olet?

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen mukaan valkoiset sulkuviivat eivät edesauta liikenneturvallisuutta, sillä lumisella ajokelillä ne jäävät peittoon. Kuva: Riccardo Pallaoro

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Haapala lähestyi mediaa kannanotolla keltaisten sulkuviivojen puolesta.

Haapala kommentoi tiukkaan sävyyn sitä, että uuden tieliikennelain myötä nykyiset keltaiset sulkuviivat, varoitusviivat ja sulkualueet ollaan muuttamassa valkoisiksi kolmen vuoden kuluessa uuden tieliikennelain voimaantulosta.

Suomi tulee siirtymään tämän myötä vastaavaan käytäntöön kuin lähes kaikki muut Euroopan maat.

Vaikka siirtymäaika ulottuu vuoden 2023 kesään asti, on maanteiden tiemerkintäurakoissa tavoitteena muuttaa kaikki sulkuviivat ja -alueet pääosin valkoisiksi viimeistään jo kesän 2022 aikana.

Haapalan allekirjoittaman kannanoton mukaan Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on tarkkailut Suomen päätieverkon ja alemman tieverkon sulkuviivojen erottumista autoilijalle kuluneen talven aikana, jolloin tiestön lumitilanne on aiheuttanut sen, että teiden keskialueelle on muodostunut jää ja lumipolanne, mikä on peittänyt erittäin tehokkaasti uuden keltaisen sulkuviivan tilalle maalatun valkoisen sulkuviivan.

Perinneyhdistys ihmettelee Haapalan äänellä suuresti sitä, miksi kyseistä valkoista sulkuviivaa ei alun perin ryhdytty vain kokeilemaan, jonka avulla olisi voitu todeta kyseisen valkoisen sulkuviivan erottuvan vanhaa vieläkin käytössä olevaa keltaista sulkuviivaa selkeästi huonommin tien keskiosalla olevan jää- ja lumipolanteen alta.

Haapala ihmettelee sitä, että Väyläviraston yksiselitteinen päätös ei anna edes harkintamahdollisuutta sille, että erityisesti niin sanotuilla toisen kunnossapitoluokan teillä käytettäisiin edelleen keltaista sulkuviivaa, jonka erottuminen talvikelissä on selkeästi valkoista sulkuviivaa parempi.

Haapanen muistuttaa, että siinä tapauksessa jolloin sulkuviivat eivät ole tiellä havaittavissa, tulee autoilijan noudattaa normaaleja tieliikennelakiin kirjattuja ohituskieltosäännöksiä.

- Yhdistyksen käsityksen mukaan sulkuviivojen tehtävä on nimenomaan ohjata autoilijat noudattamaan ohituskieltomääräyksiä, joilla on merkittävä vaikutus maamme tiestön liikenneturvallisuuteen.

Haapala kuvailee, että erityisiä ongelmapaikkoja ovat alueet, joissa vastaan tulevien autojen kuljettajat katoavat toisiltaan tilanteessa, missä toinen auton kuljettaja ajaa tiestöllä alemmalla tasolla kuin vastaantuleva auton kuljettaja. 

- Tällöin hän saattaa kuvitella tien jatkuvan vapaana, koska hän ei havaitse vastaan tulevaa autoa. Näkyvän sulkuviivan tehtävä on tässä tilanteessa kertoa tämä näkemäharha auton kuljettajalle ja kieltää ohitus, koska sitä ei voida tehdä turvallisesti.

Valkoisen sulkuviivan peittyessä jää- ja lumipolanteen alle, ei tätä turvallisuusinformaatiota anneta tässä tilanteessa autoilijalle ja seurauksena voi olla todella vakava kohtaamisonnettomuus.

- Yhdistyksen käsityksen mukaan valkoinen sulkuviiva ei ole sovelias maamme tiestölle. Eritoten siitä syystä, että sen näkyvyyttä ei voida taata lumiolosuhteissa juuri millään tavalla tilanteessa, missä tien keskialueelle muodostuu jää- ja lumipolanne.

- Väyläviraston päätös poistaa keltaiset sulkuviivat maamme tiestöltä on selän kääntö maamme liikenneturvallisuudelle, Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Haapala linjaa.