Moottoripyöräilijöiden mukaan autoilijat muodostavat suurimman riskin

Suomessa menehtyi liikenne-onnettomuuksissa viime vuonna 25 motoristia. Kuva: Jan Starek

Tieliikenteessä menehtyi 25 ja loukkaantui 321 moottoripyöräilijää vuonna 2019.

Loukkaantuneiden motoristien määrä laski tasaisesti 2010-luvulla. Sen sijaan kuolleiden määrä kääntyi uudestaan nousuun vuosikymmenen lopussa.

Suunta oli pitkään laskeva ja vuonna 2017 menehtyi vain 13 motoristia, mutta 2018 ennakkotiedoissa menehtyneitä oli jo 24.

- Myönteistä on, että loukkaantuneiden moottoripyöräilijöiden määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toivottavasti kuolemien osalta kaksi viime vuotta ovat poikkeuksia. Parantamisen varaa on, jokainen kuolema on liikaa, pohtii Liikenneturvan moottoripyöräkoulutuksista vastaava koulutusohjaaja Toni Vuoristo.

Kaksi kolmesta moottoripyöräilijän kuolemasta ja puolet loukkaantumisista tapahtuu taajaman ulkopuolella.

Ulosajojen osuus näkyy edelleen suurena, ja toinen merkittävä onnettomuustyyppi on kohtaamisonnettomuus.

Kaikista moottoripyörällä loukkaantuneista 40 prosenttia oli 15-24-vuotiaita. Menehtyneistä nuoria oli kolmannes.

Liikenneturva toteutti laajan moottoripyöräilykyselyn syksyllä 2019.

Kyselyn tuloksista selviää, että moottoripyöräilijät kokevat tien päällä suurimmiksi riskeiksi itselleen muut kuljettajat, erityisesti autoilijat.

Kolmeksi suurimmaksi riskiksi koettiin kännykkään ajamisen sijaan keskittyvät autoilijat, kolmion takaa eteen tulevat autoilijat sekä se, etteivät muut kuljettajat näe motoristia.

Pienimpänä riskinä annetuista vaihtoehdoista pidettiin oman itsehillinnän pettämistä.

- Tyypillisin vakava moottoripyöräilyonnettomuus on kuitenkin yksittäisonnettomuus kuten tieltä suistuminen. Ihminen kokee yleensä ulkopuolisen riskin, kuten muut tienkäyttäjät, suuremmaksi kuin oman toimintansa.

- Usein omaa toimintaa tai mahdollista riskinottoa kokee hallitsevansa, kun taas muiden tienkäyttäjien toimintaan on hankalampi vaikuttaa. Toinen syy koetun turvallisuuden ja onnettomuustilastojen väliseen ristiriitaan on se, että vakaviin onnettomuuksiin joutuneet harvemmin edustavat keskivertomotoristia, Vuoristo selvittää.

Mahdollisen onnettomuuden sattuessa asianmukaiset ajovarusteet ehkäisevät vammoja ja niiden vakavuutta.

Kypärä on luonnollisesti tärkein, lisäksi tärkeää on suojata erityisesti rinta-alue.

Kyselyyn vastanneista yli yhdeksän kymmenestä pitikin hyvien turvavarusteiden käyttöä itsestään selvänä osana moottoripyöräilyä.

- On hienoa, että motoristit arvostavat turvallisuuteen liittyviä asioita. Kypärän ja rintapanssarin tai airbag-liivin lisäksi asianmukaisiin ajovarusteisiin kuuluvat myös kunnon ajotakki, ajohousut, saappaat ja hanskat, Vuoristo luettelee.