Näitä kahta asiaa taksiasiakkaat pitävät tärkeimpinä

Taksikyselyyn osallistui tuhat suomalaista taksinkäyttäjää. Kuva: Esa Urhonen/Arkisto

Taksiliiton ja Lähitaksi Oy:n teettämästä Taksialan yleistutkimuksesta käy ilmi, että asiakkaille on kaksi asiaa tärkeintä: Taksin varma saatavuus ja matkan turvallisuus.

Tutkimusyritys Bilend haastatteli tuhatta suomalaista taksitutkimuksessa keväällä.

Taksin saatavuutta, eli sitä, että taksin saapuminen on varmaa, pitää erittäin tärkeänä 89 prosenttia vastaajista ja melko tärkeänä 8 prosenttia.

Taksimatkan turvallisuus on erittäin tärkeää 85 prosentille vastaajista, minkä lisäksi 12 prosenttia pitää sitä melko tärkeänä.

Erityisen tärkeää taksimatkan turvallisuus on naisvastaajille: heistä peräti 92 prosenttia vastasi näin, kun vastaava luku miehille on 77 prosenttia.

Vastauksissa korostuu myös kuluttajien näkemys siitä, että kuljetuksen tarjoajan täytyy hoitaa lakisääteiset velvoitteensa, kuten vakuutukset, verot, työnantajamaksut ja tarvittavat luvat.

Erittäin tärkeäksi tämän kokee seitsemän vastaajaa kymmenestä, ja lisäksi kaksi kymmenestä pitää sitä melko tärkeänä.

Naisvastaajat peräänkuuluttavat lakisääteisten velvollisuuksien täyttämistä useammin kuin miehet – naisista 76 prosenttia pitää lainmukaista toimintaa erittäin tärkeänä, miehistä 62 prosenttia.

Taksikyselyn tuloksista kertoi Autotoday-sivusto.