Takapenkkiläiset vaikuttavat nuoreen kuskiin

Lähes viidesosa nuorista suomalaista nuorista kuskeista kokee, että riskinotolla liikenteessä saa kavereiden arvostusta. Kuva: Nina Mönkkönen / Liikenneturva

Liikenneturvan yläkoululaisille ja toisella asteella opiskeleville nuorille tekemän laajan kyselyn mukaan vertaisryhmän merkitys on nuorille tärkeää liikenteessä.

- Vertaisryhmä – kaveriporukka ja ystävät – ovat nuorelle erittäin tärkeitä. Kasvava nuori hakee vastausta eri elämänalueiden kysymyksiin nimenomaan vertaistensa reaktioista. Ryhmän ulkopuolelle jäämisen pelko on voimakasta ja vaikuttaa omaan toimintaan. Näin on myös liikenteessä, niin hyvässä kuin pahassa, kertoo Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen. 

Valtaosa nuorista liikkuu liikenteessä turvallisuushakuisesti ja sääntöjä noudattaen.

Kolme neljästä Liikenneturvan nuorisokyselyyn vastanneesta pyrkii turvalliseen liikkumiseen myös ystäviensä seurassa.

Kuitenkin lähes joka viides (17 prosenttia) kuitenkin kokee, että riskinotolla liikenteessä voidaan saada kaveriporukassa arvostusta. Pojat kokivat näin huomattavasti tyttöjä useammin, mutta tytöistäkin 12 prosenttia arvioi, että ottamalla riskejä saa kaveripiirissä arvostusta.

Käsitys siitä, miten ystävät suhtautuvat riskinottoon liikenteessä, vaikuttaa myös nuoren käyttäytymiseen.

Ne nuoret, joiden kaveripiirissä arvostettiin riskinottoa, ilmoittivat myös ottavansa liikenteessä enemmän riskejä, kun liikenteessä oltiin porukalla.

Myös turvavarusteita käytettiin harvemmin ja elämyshakuisuuteen liikenteessä suhtauduttiin myönteisemmin.

Porukassa on myös suoraa kannustusta riskinottoon.

Joka kuudes pojista kertoi, että kaverit ovat yllyttäneet ottamaan riskejä liikenteessä. Tytöistä näin oli kokenut kahdeksan prosenttia.

- Aikuiset lähtevät herkästi mukaan siihen, että hurjastelu koetaan jotenkin olennaiseksi osaksi nuoruutta. Etenkin, kun kyse on pojista. Meidän aikuisten tulisi kuitenkin pohtia etukäteen, miten suhtautua esimerkiksi siihen, kun riskinotolla ylpeillään. Voimme esimerkillämme ja keskustellen auttaa nuoria luomaan kaveripiiriin ilmapiirin, jossa arvostusta saa riskinoton sijaan turvallisella ja muut huomioivalla käyttäytymisellä

-  Riskihakuista käyttäytymistä löytyy kaikenlaisista nuorten ryhmistä. Turvallista liikkumista on tärkeä käsitellä kaikkien nuorten kanssa, ei ainoastaan niiden nuorten kanssa, joiden riski liikenteessä tiedetään korkeammaksi, Markkanen painottaa.

Jokainen, joka kohtaa nuoria työssään voi vaikuttaa nuorten valintoihin liikenteessä. Kasvattaja voi auttaa nuorta tunnistamaan omaan kaveripiiriin syntyneitä valta-asemia sekä sitä, miten ryhmän normit vaikuttavat.

- Liikennekasvatus on paljon muutakin kuin liikennesääntöjen harjoittelua. Tärkeää on tarjota nuorille mahdollisuuksia miettiä yhdessä, miten ryhmäpaineen alla voi ilmaista oman mielipiteen, ja miten omista turvallisista valinnoista pidetään kiinni. Liikennekasvatusta tarvitsevat siis kaikki nuoret, ei vain ne, jotka itse toimivat kuljettajina, Markkanen muistuttaa ja kannustaa kasvattajia myös pohtimaan omaa suhtautumistaan liikenteessä käyttäytymiseen.