Tämä automerkki pyrkii maailmanlaajuiseen hiilineutraalittomuuteen

Täydelliseen hiilineutraalittomuuteen tähdätään kolmessa vuosikymmenessä. Kuva: Hugh McCann

Ford Motor Company aikoo saavuttaa globaalin hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Yhtiö asettaa myös entistä tiukempia välitavoitteita vastatakseen ilmastonmuutoshaasteisiin Euroopassa.

Yhtiö ilmoitti tavoitteestaan vuosittaisessa kestävän kehityksen raportissaan.

Ford on ainoa Yhdysvaltojen suurista autonvalmistajista, joka on sitoutunut CO2 -päästöjen vähentämiseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Yhtiö tekee yhteistyötä myös Kalifornian osavaltion kanssa ajoneuvojen kasvihuonepäästönormien tiukentamiseksi.

Euroopassa Ford käyttää jo sataprosenttisesti vihreää energiaa kaikissa Britannian toimitiloissaan, Craiovan tehtaalla Romaniassa sekä kaikissa Kölnin toimipisteissään – mukaan lukien autojen kokoonpano- ja moottoritehtaat.

Ford odottaa Euroopan olevan yksi ensimmäisistä täysin hiilineutraaleista alueista maailmassa.

Viime vuoden marraskuussa Ford of Europe lähti mukaan kehittämään Sustainable Europe 2030 -kestävän kehityksen strategiaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

CSR Europe kutsui eurooppalaisia yrityksiä verkostoon, ja kutsuun vastasi yhteensä 380 toimitusjohtajaa 24 Euroopan maasta – mukana myös Stuart Rowley, Ford of Europen presidentti.

Yhtiö on jo aiemmin ilmoittanut aikovansa käyttää sataprosenttisesti paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa (vesivoima, maalämpö sekä tuuli- tai aurinkovoima) kaikilla tuotantolaitoksillaan globaalisti vuoteen 2035 mennessä.

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan nollahiilipäästöjen saavuttamista. Päästäkseen tavoitteeseensa Ford keskittyy aluksi kolmeen alueeseen, jotka kattavat noin 95 prosenttia CO2 -päästöistä: auton käyttö, toimitusketjut ja yhtiön toimitilat.

Ford kertoo asettaneensa vuoden 2050 tavoitteet tietoisena haasteista; mukaan lukien asiakkaiden hyväksyntä, hallitusten säännökset, taloudellinen tilanne sekä uusiutuvan hiilineutraalin sähkön ja uusiutuvien polttoaineiden saatavuus.

- Voimme samanaikaisesti sekä kehittää ja valmistaa hienoja autoja, kasvattaa kestävää ja vahvaa liiketoimintaa että suojella planeettaa – itse asiassa nämä asiat täydentävät toisiaan, sanoo Bob Holycross Fordilta.

- Meillä ei vielä ole vastauksia kaikkeen, mutta työskentelemme aktiivisesti globaalien ja paikallisten yhteistyökumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa löytääksemme ne.

Ford kehittää tavoitteita, jotka Science Based Targets Initiative on hyväksynyt ja määrittänyt suorille (Scope 1), epäsuorille (Scope 2) ja välillisille (Scope 3) päästöille.

Scope 1 käsittää yhtiön omasta tai sen kontrolloimasta toiminnasta suoraan aiheutuvat päästöt, Scope 2 koostuu sähkön, höyryn, lämmityksen ja viilennyksen aiheuttamat päästöt. Scope 3 -päästöihin lukeutuvat muun muassa myytyjen ajoneuvojen käytön ja niiden toimitusketjun aiheuttamat päästöt.

Vuoden 2050 sitoumus osoittaa, että Ford panostaa jatkossa yhä enemmän ympäristöystävällisyyteen niin tuotteissaan kuin toiminnassaankin.

Vuonna 2019 yhtiö laajensi ilmastostrategiaansa. Se etsii jatkuvasti yhä tehokkaampia keinoja yhdistääkseen ihmisten tarpeet ja toiveet liiketoimintaansa ottaen mukaan teknologian tuomat mahdollisuudet sekä ihmiskeskeisen suunnittelufilosofian.

Fordin eri toiminnoista koostuva kansainvälinen tiimi kehitti yhtiön näkemystä hiilineutraaliuteen analysoituaan tietoa ympäristöstä, asiakkaista, teknologiasta, lainsäädännöstä, energiasta, muiden yhtiöiden toimenpiteistä, elinkaariarvioista ja muista trendeistä.

Ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen on Fordin tärkein vastuualue ja strateginen päämäärä. Tähän sisältyy globaalin lämpötilan nousun vähentäminen Pariisin ilmastosopimuksen puitteissa.