Täyssähköautojen 2000 euron hankintatuki houkuttelee suomalaisia yhä enemmän - Tämän verran valtion tukea on vielä jaettavana

Autoalan Tiedotuskeskus kertoi, että suomalaisten kiinnostus täyssähköauton hankintatukea kohtaan on lisääntynyt tämän vuoden aikana.

Suomessa on voinut vuoden 2018 alusta alkaen saada 2 000 euron hankintatuen täyssähköauton hankintaan.

Tuki on suunnattu kotitalouksille ja sitä jaossa hieman alle 6 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2018-2020.

Tukea voi saada uuden sähköauton hankintaan tai pitkäaikaiseen leasingiin. Tuki on rajattu henkilöautoihin, joiden kokonaishinta on alle 50 000 euroa.

Tiedotuskeskuksen arvion mukaan sähköautojen hankintatuen kysyntä on ollut melko vaatimatonta, sillä 2 000 euron tuki ei vielä kavenna riittävästi täysshköauton ja vastaavankokoisen polttomoottoriauton hankintahinnan eroa.

Vielä tällä hetkellä täyssähköautojen hinta on noin 1,5-kertainen vastaavankokoiseen polttomoottoriautoon nähden.

Kaikki kirjaukset mukaan laskien täyssähköautojen hankintatuesta oli kesäkuun loppuun mennessä varattu noin 4,440 miljoonaa euroa, joka on laskennallisesti noin 24,7 prosenttia kokonaisbudjetista vuosille 2018-2020.

Tilastot perustuvat hankintatuen tietojärjestelmään, jonne autoliikkeet kirjaavat hankintatuesta tehdyt valtiontukihakemukset.

Hankintatukien kirjausmäärä lähti nopeaan kasvuun marraskuussa 2019, jolloin alkoi useamman edullisen A-segmentin täyssähköautomallin aktiivinen markkinointikampanja.

Kirjausten määrän on kevään 2020 aikana tasaantunut, mutta mallivalikoiman laajentuessa kysyntä on ollut selvästi vuotta 2019 vilkkaampaa.

Seat Mii Electric on yksi niistä automalleista, jotka nostivat suomalaisten kiinnostuksen täyssähköautoihin vuoden 2019 lopussa huippuunsa. Seat Mii Electric on niin suosittu, että auton viime vuoden lopussa varanneet asiakkaat joutuvat odottamaan autoa jopa 1,5 vuoden ajan. Kuva: Seat

Täyssähköautojen hankintatuen kirjausten kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa noin 2 200 autoa. Sähköautojen hankintatuen kysyntä on kesäkuussa lähtenyt hienoiseen kasvuun koronan aiheuttaman markkinan hidastumisen jälkeen.

Hankintatukea saavia autoja luovutettiin maaliskuussa ja kesäkuussa 2020 keskimääräistä enemmän. Vuoden 2020 aikana hankintatukea saavia autoja on luovutettu yhteensä 764.

Suurin osa hankintatukiautoista on ostettu kotitalouksiin. Ainoastaan 4 prosenttia hankintatuella varatuista autoista on liisattu kotitalouksille.

Koska hankintatuki on rajattu alle 50 000 euron hintaisiin täyssähköautoihin, suosituimmat autosegmentit ovat edullisimmat A- ja C-segmentin sähköautot sekä pienikokoiset katumaasturit.