Toyota jälleen luotetuin automerkki

Toyota on valittu Reader’s Digestin (Suomessa Valitut Palat) vuosittain tehtävässä Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi automerkiksi jo neljännentoista kerran.

Toyota sai omassa kategoriassaan 17 % tuotemerkin luotettavuuteen liittyvistä maininnoista. Tutkimuksen mukaan luottamus Toyotaan on erityisen suurta alle 50-vuotiaiden vastaajien keskuudessa (21 %).

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas tai onko käyttänyt sitä viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko hän suositella sitä muille.

Vuosittainen tutkimus toteutettiin Suomessa nyt seitsemännentoista kerran. Tutkimus läpivietiin nettikyselynä ja vastaajia oli 1 896 kpl. Otos poimittiin Valittujen Palojen asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 44 eri tuoteryhmässä.