Yli miljoona euroa kestävän liikkumisen tukemiseen

Muun muassa pyöräilyä tukevat hankkeet saivat rahoitusta ministeriöltä. Kuva: Robert Anasch

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset on tarkoitettu kunnille, kuntayhtymille ja yleishyödyllisille yhteisöille.

Tukea voi hakea erilaisiin hankkeisiin, joilla on tarkoitus joko tiedon lisäämisen tai palvelukokeilujen kautta vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin ja vahvistaa kestäviä liikkumistottumuksia.

- Terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää suosimalla kevyttä liikennettä myös työmatkoilla. Varsinkin kaupungeissa saadaan samalla päästöjä alas. Siksi on hienoa että koko maan kattavalla listalla ei ole unohdettu myöskään pääkaupunkiseutua. HSL:n ja alueen yrityksien kanssa yhteistyössä toteutettava verkostohanke auttaa työntekijöitä löytämään itselleen sopivia tapoja liikkua kestävästi. Kestävyys on myös yksi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteista, kertoi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka Traficomin tiedotteessa.

- On hienoa, että voimme kehittää liikennejärjestelmää tarjoamalla tukea kestävämpiin kulkutapamuotoihin ja liikkumistottumusten pysyvämpään muutokseen panostaville hankkeille. Tällä kierroksella rahoitusta myönnettiin kestävän liikkumisen edistämissuunnitelmiin, työpaikkojen liikkumisen ohjaukseen sekä palveluiden kehittämiseen ja kokeiluihin. Tänä vuonna pystyimme rahoittamaan 35 hanketta yhteensä 1,15 miljoonalla eurolla. Yhteensä hakemuksia tuli 57, kertoo verkostojohtaja Asta Tuominen Traficomista.

Tänä vuonna liikkumisen ohjauksen valtionavustukset on haettu ja jaettu ennen koronaviruksen tuomia rajoitustoimia ja tuen saajien onkin mahdollista siirtää hankkeiden toteuttamisaikatauluja tarvittaessa.

Kunnissa ja kaupungeissa tukea saivat muun muassa mikroliikkumispalvelut, kestävä opiskelu- ja työmatkaliikkuminen sekä erilaiset pyöräilyyn ja kävelyyn innostavat hankkeet.

Myös joukkoliikenteen ja muiden liikkumismuotojen yhdistelemistä ja joukkoliikenteen käytön lisäämistä tukeville hankkeille myönnettiin avustuksia.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksilla tehdään myös erilaisia kestävän liikkumisen suunnitelmia sekä lisätään tietoisuutta liikkumisen valinnoista.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksia voivat hakea myös järjestöt. Tänä vuonna järjestöt käyttävät valtionavustusta erityisesti pyöräilyn edistämiseen.