Kaupallinen yhteistyö

Erikoisammattitutkinto niille, jotka haluavat edetä urallaan työnjohtotehtäviin asti

Rauman Energia Sähköverkko Oy:n käyttö- ja kunnossapitopäällikkö Ville Liukas kuvailee WinNovan energia-alan erikoisammattitutkintoa hyväksi läpileikkaukseksi työnjohtotehtävistä.

Viime keväänä Rauman Energia Sähköverkko Oy:n Ville Liukas sai sähköverkkomestarin paperit WinNovassa suorittamastaan energia-alan erikoisammattitutkinnosta.

Kaksikymmentävuotta Rauman Energiassa ja aikaisemmalta koulutukseltaan työteknikkona työskennellyt Liukas lähti täydentävään koulutukseen omasta halustaan, päivätyönsä lomassa.

Pitkän uransa aikana työtehtävät ovat muuttuneet.

Hän aloitti Rauman Energiassa vuosia sitten verkostoasentajana, mutta viimeiset vuodet tittelinä on ollut käyttö- ja kunnossapitopäällikkö.

- Lähdin opiskelemaan aikuisiällä siksi, että halusin täydentää aikaisempaa koulutusta.

Viimeisin tutkinto ei muuta hänen titteliään, mutta tutkinnon kautta hänen on mahdollista hakea rajoitettua S1-sähköpätevyyttä.

- Opinnot tähtäävät pitkälti työnjohtamiseen ja työmaiden hoitoon. Ja siihen se antaakin hyvät valmiudet, Liukas toteaa.

Rauman Energia Sähköverkko Oy:n Ville Liukas kertoo, että energia-alan erikoisammattitutkinto WinNovassa kesti kokonaisuudessaan kaksi vuotta.

Ville Liukas kiittelee kollegoja ja työnantajaa joustosta sekä tuesta, joka mahdollisti WinNovassa opiskelun aikuisiällä työn ohessa.

- Opinnot kestivät yhteensä pari vuotta.

Opintojen sisältö räätälöitiin WinNovassa Rauman Energian toimintaympäristöön, ja isossa osassa niissä olivat myös sähköturvallisuus, työturvallisuus ja työmaan laatuasiatkin. Motivointiongelmia työn ohessa opiskelevilla on harvoin, eikä niitä ilmennyt tässäkään tapauksessa.

- Opinnoissa ehkä haastavinta olivat ne osa-alueet, jotka eivät kuulu suoraan siihen omaan työarkeen, Ville Liukas arvioi.

Ville Liukas suosittelee energia-alan erikoisammattitutkintoa kaikille alan osaajille, jotka haluavat täydentää koulutustaan.

- Olen kuvannut tätä tutkintoa sillä tavoin, että se on erittäin hyvä läpileikkaus energia-alan työnjohtotehtävistä.

Etenkin työnjohtoon tähtääville energia-alan erikoisammattitutkinto soveltuu hänen mukaansa täydellisesti.

- Yrityksille sanoisin, että tämä on hyvä tapa kouluttaa omia työntekijöitä johtotehtäviin työn ohessa.

Ville Liukas suosittelee WinNovan energia-alan erikoisammattitutkintoa niille alan ammattilaisille, jotka tähtäävät esimiestehtäviin.

WinNovan energia-alan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on monipuoliset taidot toimia energia-alan suunnittelu-, käyttö- ja johtamistehtävissä.

Tutkinnon suorittanut osaa kehittää ja ohjata vastuualueensa prosesseja. Hänellä on myös hyvät valmiudet viestintään ja hän huolehtii työkohteen työturvallisuudesta.

Sähköverkkomestari aloittaa, toteuttaa ja luovuttaa työmaan suunnitelmien mukaisesti. Hän johtaa ja organisoi työt sekä tekee havaintoja ja johtopäätöksiä kehittämistarpeista. Sähköverkkomestarille ovat tuttuja sähköverkkoalan tarjouslaskenta, yleisten sopimusehtojen mukainen työmaanhoito sekä verkostotyömaan käytännön työnjohto. Lisäksi henkilö valinnoistaan riippuen osaa sähköverkon suunnittelun ja käytön ja voi toimia työnjohtajana verkon häiriötilanteissa. Työmaata johtaessaan sähköverkkomestari ottaa huomioon ympäristön ja työturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräykset.

Lehtori Jukka Kronbäck kertoo, että WinNovalla on tarjolla sähköverkkoasennuksen ja voimalaitostekniikan osaamisalat.

Lisäksi WinNovassa voi suorittaa sähkö- ja automaatioalan sekä energia-alan muita monipuolisia tutkintoja tai osaamisen täydentämiseen ja ylläpitoon erilaisia kortti- ja pätevyyskoulutuksia.

- Koulutuksiin voi hakeutua milloin vain WinNovan nettisivujen kautta.

Hänen mukaansa näiden tutkintojen suorituksista hyötyvät sekä yritykset että tutkinnon suorittajat.

- Yrityksessä on todistetusti ammattitaitoisempaa työvoimaa ja tutkinnon suorittajalla on todistus ammattitaidostaan.

Täydennä osaamistasi energia-alalla

Jatkuva haku - hae opiskelemaan energia-alan ammattitutkintoon