Kaupallinen yhteistyö

Iloista jaksamista työssä ja vapaalla – tunnista omat keinosi työstä palautumiseen

Ei ole yhtä oikeaa tapaa viettää vapaa-aikaa. - Jos työssä istuu koko päivän tietokoneen ääressä, vapaa-ajalle olisi hyvä järjestää muuta tekemistä. Erilaiset taito- ja luontoharrastukset sekä liikunta ovat hyvää vastapainoa työlle, Koskimäki vinkkaa. Kuvat: Pauliina Puputti

- Olisi tärkeää, että työ ja vapaa-aika tukisivat toinen toisiaan, Lääkärikeskus Minervan työterveyslääkäri Marja Koskimäki sanoo.

Työssä jaksamista ei voi jättää vain lomien varaan.

- Joidenkin tutkimusten mukaan loman vaikutus katoaa jo kahdessa viikossa töihin paluun jälkeen. Siksi olisi tärkeää, että työstä palautuisi välittömästi työpäivän loputtua. Työpäivän aikana tulisi olla mahdollisuus pieniin palauttaviin hetkiin, Koskimäki kertoo.

Nämä pienet palauttavat hetket työpäivän sisällä voivat olla lähes mitä tahansa, mikä rikkoo työn monotonisuutta. Usein jo pelkkä työasennon tai paikan vaihto aktivoi ajatukset uudelleen.

- Lounaan merkitys on iso niin säännöllisen ateriarytmin kuin virkistäytymisenkin kannalta, Koskimäki sanoo.

Nykypäivän työelämä on Koskimäen ja Lääkärikeskus Minervan toimitusjohtaja, lääkäri Heimo Ylitalon mukaan kognitiivisesti rasittavaa. Työelämän rajattomuus ja valtava tietotulva kuormittavat työntekijöitä.

Pienet palauttavat hetket työpäivän keskellä ovat tärkeitä. Lääkärikeskus Minervassa työntekijöiden työpisteille on toimitettu ohjeet taukojumppaa varten.

- Tulee kuitenkin muistaa, että kaikki rasitus ei ole negatiivista. On paljon haastavaa kuormitusta, joka on tekijälleen hyvinkin motivoivaa. Työ rytmittää ihmisen elämää ja antaa siihen sisältöä. Useimmiten työ tuo mukanaan myös sosiaalisen ympäristön, Koskimäki muistuttaa.

Mikä työssä kuormittaa?

Koskimäki on toiminut työterveyslääkärinä lähes koko työuransa ajan. Työhyvinvointi on hänen huomioidensa mukaan kehittynyt yleisesti ottaen parempaan suuntaan.

- Varhaisen puuttumisen malli on juurtunut työpaikoille. Nykyisin myös työkykyongelmiin löytyy hyvin ratkaisuja. Esimerkiksi uudelleenkoulutus ja työn muokkaaminen ovat ratkaisuja muuttuneeseen työkykyyn, Koskimäki kertoo.

Lääkärikeskus Minervan toimitusjohtaja Heimo Ylitalon sanojen mukaan työelämä on kehittynyt työympäristöiltään ja työtavoiltaan turvallisemmaksi. Työelämän rasitus koostuukin pääasiassa kogniitivisesta ja psyko-sosiaalisesta kuormituksesta.

- Työpäivän jälkeinen tunneperäinen märehtiminen kuluttaa, kun taas ratkaisukeskeinen pohtiminen saattaa olla hyväksi. Se, että jokin asia jää työpäivän jälkeen pyörimään ajatuksiin, ei ole automaattisesti paha asia, Koskimäki sanoo.

- Tällaista ratkaisukeskeistä pohtimista on esimerkiksi työpäivän jälkeinen lenkki, jonka aikana asioita tulee pohdittua. Huolet harmittavat fyysisen rasituksen myötä vähemmän, kertoo Ylitalo, joka on itsekin kokenut, että ”työllä on pitkä häntä” – työt kulkevat helposti mukana työpaikalta poistumisen jälkeenkin.

Työterveyshuolto apuna ongelmien tunnistuksessa ja hoidossa

Työterveyshuollon rooli työntekijöiden hyvinvointiin on parhaimmillaan merkittävä. Työpaikkakäynneillä kartoitetaan työolosuhteita, mahdollisia altisteita ja niiden tuomaa kuormaa.

- Kysymme myös esimerkiksi työaikajärjestelyistä ja palaverikäytännöistä. Näin pystymme selvittämään työn psykososiaaliset kuormitustekijät fyysisten kuormitteiden lisäksi, Koskimäki kertoo.

Työpaikkakäynneillä kartoitetaan työolosuhteita, mahdollisia altisteita ja niiden tuomaa kuormaa.

Huono työilmapiiri on yksi suurimpia psykososiaalisia kuormittajia. Mikäli ongelmia ei saada työpaikan sisällä ratkaistua, työterveyshuolto voi järjestää yhteisiä keskustelutilaisuuksia, joissa pyritään löytämään tie ulos pattitilanteesta.

Voi olla vaikea määrittää tarkasti, mitkä asiat todella kuormittavat työssä ja vapaa-ajalla.

Minervan työterveyshuolto järjestää sykevälivaihteluun perustuvaa Firstbeat-mittausta, jolla arvioidaan stressiä ja palautumista. Testijakson aikana asiakas kirjaa ylös päiväohjelmansa, ja niitä verrataan Firstbeat-laitteen lukemiin.

- Tällä tavalla palaute saadaan nopeasti. Olen kokeillut tätä itsekin ja yllätyin muutaman kerran, sillä olin kuvitellut tietäväni, mitkä asiat minua rentouttavat, Koskimäki kertoo.

Kuinka terveydenhuollon ammattilainen ylläpitää työhyvinvointiaan?

Lääkärikeskus Minervassa työhyvinvointia pyritään ylläpitämään monin eri keinoin. Työn sujuvuudesta pidetään huolta mm. toimivien työvälineiden, selkeiden työnkuvien ja koulutuksen avulla.

- Meillä on tyky-työryhmä, joka järjestää meille työntekijöille erilaisia tapahtumia vapaa-aikaamme varten. Tarjolla on kaikkea mahdollista liikunnasta kulttuuriin ja rentoon yhdessäoloon, Ylitalo kertoo.

Positiivinen palaute ja työskentely kollegoiden kanssa luovat työhön mielekkyyttä. Yhtä pätevää reseptiä työssä jaksamiseen ei ole.

- Tärkeintä on, että jokainen työntekijä tunnistaa ne tavat, joilla työstä palautuminen itselle mahdollistuu, Koskimäki summaa.

Lue lisää lääkärikeskus Minervan verkkosivuilta.