Kaupallinen yhteistyö

Mökin talousvesi kuntoon - huollata kaivo ammattilaisella

Koska mökkikauden alku lähestyy, nyt on aika laittaa kaikki kuntoon. Yksi kevään tavanomaisista asioista on tarkastaa ja hoitaa loma-asuntosi tai mökkisi kaivo. Jos olet huolissasi terveydestäsi, kaivoveden laadun tarkistaminen on yksi tärkeimmistä asioista.

Joskus kaivo voi vaatia reipasta huoltoa, puhdistusta, desinfiointia, korjausta tai jopa uuden rakentamista, eikä varsinkaan viimeksi mainitusta päästä muutamalla satasella, jos ammattilainen laitetaan asialle. Ja ammattilainen pitäisi aina laittaa asialle.

Kaivon huolto kuuluu mökkiremonttiin, joten jos mökinomistajalla ei ole säästössä ylimääräistä, voi jäädä yhdeksi vaihtoehdoksi kustantaa kaivon huolto pienellä lainalla. Jos tähän päädytään, on ehdottoman suositeltavaa ottaa selvää lainojen erilaisista ehdoista sekä sivukuluista. Vertaile ja hae pikalaina asiaan omistautuneiden sivustojen avulla.

Kun kaivovesi saastuu

Kaivovedellä tarkoitetaan pohjavettä, joka on maaperän läpi suodattunutta vettä, joka on tullut kaivoon ja maaperään sateena tai sulaneena lumena. Kun pohjavesi on hyvässä kunnossa, sitä ei tarvitse enää käsitellä. Tämä kuitenkin edellyttää, että kaivo on alun perin suunniteltu ja rakennettu harkitusti.

Kaivon sijainti määrittää, onko pohjaveden saastumisen mahdollisuus olemassa vai ei. Kaivoja ei pitäisi sijoittaa riskialttiille alueille, kuten viemäriverkostojen läheisyyteen. Esimerkiksi rinteiden pohjat ovat ihanteellinen paikka kaivoille, koska siellä pohjavesi todennäköisimmin syntyy lähteinä tai virtaa järviin tai jokiin. Kun kaikki nämä asiat ovat kunnossa, kaivoa on huollettava, jotta siinä oleva vesi pysyy puhtaana.

Kaivovesi on testattava vähintään viiden vuoden välein

On tärkeää, että lomamökin kaivovesi testataan säännöllisin väliajoin. Suositeltava vaihteluväli on kolmesta viiteen vuotta. Vaikka kaivon vesi näyttäisi olevan kirkasta, on silti mahdollista, että se sisältää terveydelle vaarallisia epäpuhtauksia. Edes veden maku ei välttämättä pysty paljastamaan, onko vesi pilaantunut vai ei.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2001 antama asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatesteistä pienissä yksiköissä koskee myös kaivoveden käyttöä mökkien talousveden hankintaan. Asetuksen mukaan talousvesi ei saa sisältää mikro-organismeja, loisia tai muita aineita sellaisina määrinä, että ne olisivat terveydelle vaarallisia.

Kun pikkuhuollolla ei enää pärjätäkään

10 metriä syvän rengaskaivon puhdistus voi maksaa huoltoyhtiöstä riippuen noin 1000 - 1500 €. Jos kaivo joudutaan korjaamaan, voi hinta nousta helposti yli 3000 euron. Perushuolto voi maksaa 4000 euroa. Hintaerot selittyvät useimmiten työn laadulla ja käytettävillä välineillä sekä materiaaleilla.

Kun on kyse juotavasta talousvedestä eli juomavedestä, ei useimmiten kannata säästää väärissä paikoissa, sillä bakteerit voivat olla kohtalokkaita juomavedessä. Tietyt bakteerit voivat olla suoranaisesti vaarallisia varsinkin vanhemmalle väelle.

Pahimmassa tapauksessa kaivo joudutaan uusimaan kokonaan tai korjaamaan mittavalla tavalla, joka tekee helposti muutaman tuhannen euron loven lompakkoon. Monilla ei ole tällaista summaa ylimääräisenä, joten vaihtoehtoja remontin kustantamiselle voi olla vaikkapa lainaaminen sukulaisilta tai sitten kulutusluoton, eli remonttilainan, hakeminen.

Mökin kaivon muutostöitä ja niihin yleensä liittyvää lainaa voidaan siis pitää investointina tulevaisuuteen. On myös tärkeää pitää mielessä, että remontin lykkääminen voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että remontin kustannukset nousevat, vaikka se lopulta joudutaankin tekemään. Mitä kauemmin remontteja lykätään, sitä huonompi on kaivon laatu ja sitä lyhyempi on sen odotettu käyttöikä.

Remonttilaina ja kotitalousvähennys

Olet oikeutettu kotitalousvähennykseen aivan samalla tavalla kuin jos maksaisit koko remontin omista varoistasi, vaikka teettäisit remontin yrityksellä ja maksaisit sen lainalla. Lainarahalla remontin teko ei siis vaikuta lakisääteiseen vähennykseen, joka kannattaa ehdottomasti hyödyntää, sillä sitä voidaan käyttää myös vapaa-ajan asunnon (lue = mökin) remontteihin.