Kaupallinen yhteistyö

Olenko minä EU-päättäjä? Leader Ravakan hallituksen mukaan Bryssel ei ole mielessä, vaikka EU-rahoituksesta päätetäänkin

Leader Ravakan hallitus päättää, mitkä Leader-hankkeet ovat sellaisia, jotka voivat kehittää maaseudun hyvinvointia ja elinkeinoja.

Hallitus tekee rahoituspäätökset ja seuraa rahoitettavien hankkeiden etenemistä.

Yksi hallituksen tärkeistä tehtävistä on myös ohjata Ravakan toimintaa, kuten paikallisen kehittämisohjelman laatimista. Ohjelma luodaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Hallituksessa ovat edustettuna julkinen taho, kuten kunnat ja kaupungit, alueen yhteisöt ja yksittäiset asukkaat.

Åke Vastavirta, Pirita Laivanen ja Lauri Toivola ovat kaikki Ravakan hallituksen jäseniä.

Vaikka hallitus tekeekin rahoituspäätökset ja Ravakka myöntää EU-rahoitusta, kukaan ei koe olevansa EU-päättäjä.

EU-päättäjäksi tituleeraaminen jopa hieman hymyilyttää.

– Kyllä tässä on kaikilla katse oman alueen kehittämisessä. En ole itse asiassa koskaan ajatellut, että olisin EUpäättäjä, naurahtaa Åke Vastavirta.

Eurajoen kunnalla työskentelevä Pirita Laivanen edustaa Ravakan hallituksessa julkista tahoa. Hän kertoo, että Eurajoella monet yhdistykset ovat osanneet hyödyntää Leader-tukea. Taustalla rakentuu Eurajoen Ylisenpään kyläyhdistyksen uusi ilmoitustaulu – Leader-rahoituksella ja talkootyöllä tietysti.

Paikallinen päätöksenteko on myös Lauri Toivolan mukaan keskeinen asia. Vaikka hankkeiden ja projektien rahoitus tuleekin EU:lta, päätökset tehdään täällä.

– Paikalliset asukkaat tietävät, mikä heidän kylässä toimii parhaiten, Toivola pohtii.

Lauri Toivola ja Pirita Laivanen ovat olleet mukana Leader Ravakan hallituksessa vuodesta 2017 lähtien.

Toivolaa pyydettiin mukaan Leader Ravakan toimintaan hänen haettuaan rahoitusta eräälle hankkeelle, kun taas Eurajoen kunnalla vapaa-aikakoordinaattorina työskentelevä Laivanen lähti mukaan kuntayhteistyön kautta.

Lauri Toivola kokee, että rooli Ravakan hallituksessa on hänelle tärkeä kahdestakin syystä.

– Ensinnäkin, olen oppinut paljon päätöksenteon prosessista ja vastuusta, joka liittyy olennaisesti siihen. Olen myös tutustunut moniin mielenkiintoisiin ihmisiin hallitustehtävien myötä.

– Toiseksi, on ollut erittäin hienoa nähdä, kun tuettuja hankkeita ja projekteja menee maaliin. Onnistuneet projektit vaikuttavat isosti maaseudun ihmisten arkeen.

Sorkan kyläyhdistyksen aktiivi Åke Vastavirta edustaa Ravakan hallituksessa maaseudun yhteisöjä. Hän on parinkymmenen vuoden aikana ollut toteuttamassa monenlaisia hankkeita Sorkassa. Kuvassa Vastavirta ja Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio tarkastelevat kyläyhdistyksen aikaansaannoksia Mantereenpäässä. Leader-hankkeella parannettiin mm. esteettömyyttä.

Pirita Laivanen kertoo, että kunta tekee jatkuvasti työtä yritysten ja eri yhdistysten kanssa ja siksi on tärkeää, että kunnalla on edustaja myös Leader Ravakan hallituksessa.

– Leader Ravakan rahoituksella on Eurajoella tehty paljon hyvää. Täällä on aktiivisia kyläyhdistyksiä, joten hankkeitakin on riittänyt.

– Mielestäni Leaderrahoituksesta päättäminen on varsin helppoa, sillä hakukriteerit ovat niin selkeät.

Åke Vastavirta on Ravakan perustajajäseniä, joten hänellä on varsin laaja käsitys siitä, miten toteutuneet hankkeet ovat vaikuttaneet maaseudun elämään.

Vastavirran mukaan kylätalot, rantasaunat ja erilaiset ulkoilureitit ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka iso vaikutus Ravakalla maaseudulla on.

– Enkä missään nimessä puhu pelkästään hankkeiden rahoittamisesta, vaan siitä myös, että talkootyö aktivoi maaseudun asukkaita ja se lisää yhteisöllisyyttä.

Hänen mukaansa kylän aktivoituminen kantaa hedelmää pidemmällekin. Kun hitsaudutaan yhteen talkoissa, hyvä vire jää elämään.

Laitilasta kotoisin oleva Lauri Toivola tuli Ravakan hallitukseen ollessaan 23-vuotias. Alueen asukkaiden edustajana toimiva Toivola on ollut aktiivinen myös Ravakan oman nuorisotyöryhmän kehittämisessä.

Yhteisöllisyys ja hyvän arjen kokemus lisäävät myös maaseudun houkuttelevuutta.

– Olen erittäin iloinen siitä, että maaseudulla asuminen kiinnostaa nykyisin yhä enemmän nuoria. On myös todella hienoa kuulla, kun parikymppinen kylään muuttanut nuori kysyy, että voiko liittyä toimintaan mukaan.

Vastavirta asuu Sorkassa, jonka vetovoimasta kertoo parhaiten se, että kylässä ei tällä haavaa ole yhtään taloa myytävänä.

– Eivätkä talot ehdi edes kiinteistönvälittäjän listalle, kun ostaja löytyy nopeasti. Etenkin koronaaika on vauhdittanut tätä suuntausta.

Leader Ravakka toimii paikkakuntien parhaaksi

  • Leader-toiminta tuli Suomeen EU-jäsenyyden myötä, ja Leader Ravakka perustettiin vuonna 1997.
  • Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät parhaiten, miten omaa kotiseutua tulee kehittää. Leader-rahoitusta myönnetään yhdistysten ja yritysten hankkeille. NuorisoLeaderin kautta rahoitetaan nuorten omia projekteja.
  • Leader-rahoitus tulee EU:n maaseuturahastosta, mutta myös alueen kunnat rahoittavat Leader-toimintaa.
  • Hankkeiden rahoittamisesta päättää Ravakan paikallisista ihmisistä koostuva hallitus, johon kuuluu 10 varsinaista ja 10 varajäsentä. Katso oman kuntasi Leader-päättäjät.
  • Toimintaa ohjaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ohella Ravakan oma Loisto -kehittämisohjelma. Parhaillaan laaditaan uutta paikallista kehittämisohjelmaa.