Kaupallinen yhteistyö

Onko harkinnassa uusi kodinkone tai huonekalu? Kaupan oma osamaksusopimus ei ole välttämättä kannattavin vaihtoehto

Uusien hankintojen tarve voi ilmetä monesta syystä, usein vieläpä täysin odottamatta. Yritystoimintaan tarvitun tietokoneen tai työmatkailuun käytetyn auton hajoaminen on henkilökohtaiselle taloudelle iso takaisku, jota viivyttely vain pahentaa entisestään. Asiantuntijatkin yllättäneen talouslaman myllerryksessä monen säästöt ovat huvenneet huimaa tahtia, eikä tällaisten ostosten rahoittaminen yhdellä kertaa ole siksi enää itsestäänselvyys.

Mitä tällaisessa tilanteessa sitten tulisi oikein tehdä? Kuluttajan onneksi lähestymistapoja on monia. Poikkeuksellisessa taloustilanteessa näiden kannattavuus voi kuitenkin vaihdella nopeasti, ja siksi aiemmin hyväksi todettu strategia voikin yllättäen osoittautua turhan kalliiksi. Ajankohtaista tietoa rahoitusvaihtoehdoista saa esimerkiksi lainantarjoajien välillä teetetyin vertailuin, jollaisen voi räätälöidä juuri omat tarpeet huomioivaksi vaikkapa osoitteessa Lainat.fi.

Myymälöiden osamaksusopimukset

Monet huonekalu- ja kodinkonemyymälät tarjoavat tuotteilleen oman rahoitusvaihtoehtonsa, jolla asiakas pystyy pätkimään maksua pienempiin osiin. Tällaiseen sitoutuneelle yllätyksenä tulee liian usein se, että sopimuksen yhteydessä avataan luottokortti, josta siitäkin laskutetaan omat lisämaksunsa.

Näiden myymälästä saatavien luottokorttien korot ovat usein huomattavasti korkeampia, kuin pankkien maksukorteilla. Ostoksen pystyy siis tekemään usein kannattavammin jo omistamallaan luottokortilla.

Myös netin eri rahoituslaitokset ovat korkean kilpailun ansiosta usein myymälöiden tarjoamia vaihtoehtoja edullisempia. Tällaisen etu on toki myös se, että rahaa pystyy ottamaan hätävaraksi niin, että sitä jää jäljelle vielä itse ostoksen tultua tehdyksi. Ei siis kannata tyytyä ensimmäiseen tarjottuun vaihtoehtoon, vaan hyödyntää mahdollisuus nopeiden vertailujen tekemiseen netissä.

Lakimuutoksella merkittävä vaikutuksia

Heinäkuussa voimaan astui laki, jolla kulutusluottojen vuosittaista korkokattoa laskettiin puolella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuoden loppuun asti lainantarjoajat pystyvät veloittamaan tarjoamistaan luotoista enintään 10 prosentin vuosikorkoa.

Vaikka kulutusluotot ovat siis jo aiemmin olleet monella tapaa varteenotettava vaihtoehto liikkeiden omille osamaksusopimuksille, tekee lakimuutos niistä nyt monella tapaa huomattavasti kuluttajalle edullisempia. Korollisten osamaksusopimusten korot ovat perinteisesti vaihdelleet 14 ja 20 prosentin välillä - todellisesta vuosikorosta puhumattakaan.

Eri toimijoiden vertailuun kannattaa ryhtyä mahdollisimman pian, sillä muutos koskee vain tämän vuoden loppuun mennessä tehtyjä lainasopimuksia. Ennen lakimuutoksen voimaan astumista (1.7) otettujen lainojen korkoihin tai muihin kustannuksiin sääntelyllä ei ole vaikutusta, mutta näissäkin voi säästää yhdistämällä ne nyt yhden, entistä edullisemman lainan alle.

Tärkeää on huomioida myöskin se, että lakimuutos koskee vain tiettyjä kuluttajille myönnettäviä lainoja. Korkokaton piiriin kuuluvat tilille siirrettävät rahaluotot, kuten kulutusluotot sekä muut vakuudettomat lainat. Sääntelyn ulkopuolelle puolestaan jäävät verkkokauppojen osamaksusopimusten lisäksi esimerkiksi luottokortit, autoluotot sekä asunto-omaisuuteen liittyvät lainat. Näiden korot voivat säilyä jopa 20 prosentin suuruisina, eli huomattavasti kulutusluottoja korkeampina.

Mikä on paras vaihtoehto?

Nykyisenlaisessa, poikkeuksellisessa taloustilanteessa laajamittaiset muutokset saattavat ilmetä silmänräpäyksessä. Siksi vertailu ja rahoituksesta tehdyn sopimuksen ehtoihin tutustuminen on nyt entistäkin tärkeämpää.

Mikäli lainoja tai osamaksuvaihtoehtoja päättää vertailla itse, on ehkäpä tärkeintä kiinnittää huomio todelliseen vuosikorkoon. Yleisemmin viljellystä kuukausikorosta poiketen kyseinen käsite kattaa kuukausierien lisäksi mahdolliset tilinhoitokulut ja muut lainasta koituvat maksut. Tämä tarkoittaa, että luku laskee kokonaisuudessaan asiakkaalle vuositasolla koituvien maksujen suuruuden, ei pelkkää nimelliskorkoa.

Joidenkin luottojen tapauksessa iso osa asiakkaalle koituvasta hinnasta on piilotettu erilaisiin lisäkuluihin, kuten kuukausi- tai vuosimaksuihin, laskutuslisiin, avauspalkkioihin tai tilinhoitomaksuihin. Toisinaan näiden suuruus on kymmeniä ellei satoja euroja, ja maksuista voikin siksi koitua huomattava menoerä etenkin, jos lainasopimuksia on monia.

Parhaan mahdollisen vastineen saat rahoillesi ottamalla harkintaan luotettavat toimijat, vertaamalla lainatarjoukset, tutustumalla sopimusehtoihin ja suhteuttamalla lainan suuruuden omaan maksukykyisyyteen ennen sen ottoa.