Kaupallinen yhteistyö

Onko tulevaisuutesi vielä avoinna? SAMKin ja Valmet Automotiven yhteistyöllä lisää autoteollisuuden edelläkävijöitä

Valmet Automotivella on vuosittain yli 30 korkeakouluharjoittelijaa palkallisessa harjoittelussa ja yritykselle tehdään vuosittain parikymmentä opinnäytetyötä.

Tänä syksynä SAMK ja Valmet Automotive jatkavat yhteistyötä akatemian projektilla, joka tähtää siihen, että opiskelijat kerryttävät osaamistaan työelämän todellisten haasteiden parissa ja taas toisaalta mahdollisimman moni motivoitunut nuori valitsee autoteollisuuden omaksi alakseen.

Yhteistyötä toteutetaan pääosin SAMKin Rauman kampuksen kanssa.

– Moni nuori on opiskelut aloittaessaan vielä epävarma siitä, mikä onkaan se oma juttu. SAMKiin Rauman kampukseen voi tulla opiskelemaan logistiikkaa, tuotantotekniikkaa tai kansainvälistä kauppaa. Opetussuunnitelmat on rakennettu niin että pääaineena logistiikkaa lukeva insinööriopiskelija voikin opiskella palvelumuotoilua tai verkkokauppaa ja rakentaa oman polkunsa sen mukaan mikä motivoi omaa tekemistä eniten, logistiikan, tuotantotekniikan ja -talouden lehtori Johanna Rastas-Tuominen kertoo.

SAMKin logistiikan, tuotantotekniikan- ja talouden lehtori Johanna Rastas-Tuominen kertoo, että SAMKin Rauman kampuksessa voi opiskella logistiikkaa. tuotantotekniikkaa ja kansainvälistä kauppaa.

Autoteollisuuden elpyminen näkyy Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla, jossa yli 500 henkilöä on kutsuttu lomautuksilta töihin, siirryttäessä takaisin kolmivuoroon. Autotehtaalla lähdetäänkin yhteiseen projektiin SAMKin kanssa hyvin positiivisin mielin.

– Yhteistyö oppilaitosten kanssa on meille erittäin tärkeää ja haluamme satsata siihen yhä enemmän, Valmet Automotiven Talent Management Specialist Ira Silvendoin kuvailee.

Silvendoin kertoo yrityksen halukkuudesta löytää alalle tulevaisuuden osaajia.

Se onnistuu hänen mukaansa monellakin tapaa, kuten opinnäytetöiden, harjoitteluiden tai yhteisten projektien myötä. Myös tutkimuksellisesta näkökulmasta yhteistyö korkeakoulujen kanssa on Silvendoinin mukaan hedelmällistä.

– Projektien yhteydessä tietoisuus Valmet Automotivesta leviää opiskelijoiden parissa ja toisaalta me voimme saada uusia näkemyksiä päivänpolttaviin haasteisiin. Valmet Automotive on Suomen kansainvälisin työpaikka, sillä eri kansallisuuksia on yli 70.

Valmet Automotiven Talent Management Specialist Ira Silvendoin kertoo yrityksen tekevän yhteistyötä oppilaitosten kanssa monellakin eri tapaa.

– Valmet Automotivelle voi myös työllistyä toimihenkilötehtäviin toimenkuvasta riippuen opiskelija, joka ei osaa suomen kieltä. Yrityksessä pärjää monissa työtehtävissä englannilla. Tämä on usein haaste kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymiselle, Johanna Rastas-Tuominen kertoo.

Valmet Automotivella logistiikkasuunnittelijana työskentelevä Simeon Virtanen valmistui SAMKin Rauman kampuksesta kansainvälisen kaupan koulutusohjelmasta, suuntautumisvaihtoehtonaan logistiikka. Hänellä on Rauman kampuksesta erittäin hyvät kokemukset.

– Päällimmäisenä ajatuksena jäi opettajien ja muun henkilökunnan halu auttaa opiskelijaa onnistumaan. Sain SAMKista hyvät valmiudet uralle.

Onko tulevaisuutesi vielä avoinna? Klikkaa tästä, ja ota askel eteenpäin.