Kaupallinen yhteistyö

Opintomatka maailmalle tai lautapelejä kokoontumistilaan? Iiris, Ellen, Lauri, Vilma ja Emilia ovat mukana päättämässä NuorisoLeader-rahoituksesta

Ravakan nuorisotyöryhmässä maailmankuva avartuu muun muassa kansainvälisten konferenssien kautta.

Maaseudun aktivoijana tunnettu Leader Ravakka ei halua unohtaa nuoria, vaan rohkaisee heitä toteuttamaan ideoitaan, ja tuo nuorten ääntä kuuluviin nuorisotyöryhmänsä kautta. Ravakan nuorisotyöryhmän tarkoituksena on tarjota alueen nuorille monipuolisia mahdollisuuksia tulla kuulluksi sekä osallistua seudun kehittämiseen. Ryhmä päättää Ravakan myöntämästä nuorille suunnatusta NuorisoLeader-tuesta.

Uusikaupunkilainen Iiris Soininen, 17, innostui Ravakan nuorisotoiminnasta kaksi vuotta sitten, ollessaan 15-vuotias. Hän oli mukana perustamassa nuorisotyöryhmää.

– Kaikki lähti siitä, kun kuulin nuorisovaltuustossa Youth Board in Leader hankkeesta, jonka kautta oli mahdollisuus matkata Skotlantiin. Se matka vahvisti tunnetta, että haluan olla viemässä toimintaa eteenpäin. Hetkeäkään en ole katunut.

Sillä, että koen voivani vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan, on suuri merkitys minulle, Ellen Kuusio pohtii. Leader Ravakan nuorisotyöryhmän kautta alueen nuoret ovat saaneet myös kansainvälisiä vaikuttamismahdollisuuksia sekä ainutlaatuisia kansainvälisiä kokemuksia. Kuvassa Kuusio valloittamassa vuoren huippua Skotlannin ylämailla. Kuva: Henna Liimatainen

Matka Skotlannin Aviemoreen liittyi Europarc 2018 -konferenssiin ja Skotlannissa vietettyyn Nuorten ihmisten vuoteen. Nuorten rooli konferenssissa huipentui yhdessä työstettyyn ja julkaistuun Europark-manifestiin, jossa esiteltiin nuorten toiveita ja ajatuksia maaseutu- ja kansallispuistoalueilla elämisestä.

Myös Ellen Kuusio, 18, hyppäsi samaan aikaan mukaan Ravakan nuorisotoimintaan. Skotlannin opintomatkalla oli upeaa se, että pääsi keskustelemaan EU-tason poliitikoiden kanssa nuorison tilanteesta, Ellen Kuusio muistelee.

Yksi tärkeä ulottuvuus Ravakan nuorisotyöryhmässä onkin kansainvälinen toiminta.

– Nuorisovaltuustossa pääsee tutustumaan paikalliseen päätöksentekoon ja tutustumaan paikallisiin päättäjiin, mutta Ravakka on avartanut maailmaa siten, että on päässyt tutustumaan eri maiden nuoriin ja heidän vaikutusmahdollisuuksiinsa, Ellen Kuusio vertailee.

Nuorisotyöryhmän kautta olen oppinut, että vaikuttaminen voi olla todella hauskaa ja sitä voidaan tehdä monin eri tavoin, toteaa Iiris Soininen. Kuvassa suomalaisia ja skotlantilaisia nuoria pohtimassa nuorten kohtaamia haasteita ja yrittämisen mahdollisuuksia Youth Board in Leader -hankkeen työpajassa Pohjois-Pohjanmaalla.

Raumalaisen Emilia Lähdesmäen, 19, mukaan vaikuttaminen nuorisotyöryhmässä on enemmänkin mukavaa yhdessäoloa, kyse ei ole poliittisesta toiminnasta.

– Monelle nuorelle politiikka on jo sanana iso mörkö. Koen, että olen hälventänyt näitä ennakkoluuloja, kun olen kertonut kavereilleni siitä, millaista Ravakan toiminta on, Lähdesmäki kertoo.

Laitilalainen Lauri Toivola, 23, tutustui Ravakan toimintaan siten, että hänellä oli ystäviensä kanssa yritysidea, johon he hakivat NuorisoLeader-rahoitusta.

Turun kauppakorkeakoulussa nykyisin opiskeleva Toivola kuuluu tällä hetkellä sekä Ravakan hallitukseen että nuorisotyöryhmään.

– Laitilan asiat ovat sydäntä lähellä, ja minua hieman huolestuttaa se, että monet nuoret muuttavat pois isompiin kaupunkeihin. Juuri nämä aktiiviset nuoret. Tätä suuntausta haluan olla kääntämässä ja siksi Ravakassa toimiminen on minulle tärkeää.

Ravakan alueen nuoret ovat verkostoituneet ympäri Suomen toisten nuorten kanssa ja tavanneet monia inspiroivia ihmisiä. Kuvassa Iiris Soininen (oikea), Ellen Kuusio, Elli Lahikainen ja Vilma Taipale poseeraavat Justimusfilms-sketsiryhmästä tunnetuksi tulleiden Juho Nummelan ja Sami Harmaalan kanssa valtakunnallisessa NuorisoLeader-tapahtumassa Ellivuorella. Kuvassa myös nuorisotyöryhmän vetäjä Juuliska Seikola (vasen).

Ravakan hallituksessa vaikuttaminen on Lauri Toivolan mukaan hyvin luontevaa, vaikka hän onkin koko hallituksen nuorin jäsen.

– On pelkästään hyvä asia, että hallituksessa tulevat eriikäisten näkökulmat esiin.

Laitilalaisen Vilma Taipaleen, 19, mukaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella nuorilla on varsin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asioihin.

Hänen mukaansa nuorten on helppoa tulla Ravakan toimintaan mukaan, sillä se ei velvoita esimerkiksi aikataulullisesti niin paljon kuin vaikkapa nuorisovaltuusto.

– NuorisoLeadertoiminnassa on mielestäni kyse yhteisöllisyydestä ja siitä, että yhdessä meillä on mahdollisuus vaikuttaa meille tärkeisiin asioihin. Haaste onkin niiden nuorten tavoittaminen, joille yhteiskunnalliset asiat ovat etäisiä.

Nuorisotyöryhmä osallistuu myös Leader Ravakan uuden kehittämisohjelman valmisteluun. Ravakan hallituksen ja nuorisotyöryhmän yhteisessä strategiapäivässä elokuussa 2020 pohdittiin tulevaisuusskenaarioita. Äänessä Vilma Taipale.

Ravakan nuorisotyöryhmän vetäjä ja kansainvälisten asioiden koordinaattori Juuliska Seikolan mukaan nuorisotyöryhmä tarjoaa alueen nuorille myös mahdollisuuden kehittää omia taitojaan.

– Nuorisotyöryhmän ydintehtävä on päättää NuorisoLeader-rahoituksesta, mutta tärkeintä on antaa nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa.

NuorisoLeader on nuorten oma rahoituskanava. Rahoitusta voi saada esimerkiksi lautapelien tai urheiluvälineiden hankkimiseen, opintomatkoihin ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Tukea voi saada myös oman liikeidean toteuttamiseen, olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi oman kesätyöpaikan perustamiseen.

– Rahoitusta ei tarvitse hakea rekisteröidyn yhdistyksen nimissä. Vaikkapa kaveriporukka voi hakea sitä, kunhan tuella toteutettavat projektit hyödyttävät laajempaa nuorten joukkoa, Seikola muistuttaa.

NuorisoLeader-tuki lasten ja nuorten omille ideoille

NuorisoLeader-rahoitusta voi hakea kuka tahansa alueen nuori, nuorten ryhmä, nuori yrittäjä tai yrittäjyyttä suunnitteleva henkilö tai ryhmä.

Rahoitusta voi saada esimerkiksi harrastusvälineiden hankkimiseen, tapahtumiin tai vaikka oman kesätyöpaikan perustamiseen.

Tärkein kriteeri on yleishyödyllisyys eli idean täytyy hyödyttää laajempaa joukkoa, ei vain hakijoita itseään. Poikkeus on, jos tukea haetaan yritystoimintaan.

Nuoret vastaavat itse projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista.

Tuen suuruus on noin 100–500 euroa. Erityisen hyvään projektiin tukea voi saada jopa 1 500 euroa.

Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa https://ravakka.fi/nuorille/. Tuen myöntämisestä päättää Leader Ravakan nuorisotyöryhmä.

Ravakan nuorisotyöryhmä

  • Perustettiin alkuvuodesta 2019. Tällä hetkellä mukana on 14 nuorta.
  • Toimintaa on kehitetty Youth Board in Leader -hankkeella, jossa pyritään parantamaan nuorten asemaa paikallisessa kehittämisessä. Hankkeessa kolme kumppania, suomalaiset Leader-ryhmät Keskipiste-Leader ja Rieska-Leader sekä Cairngorms National Park Authority Skotlannista.
  • Ravakka katsoo, että nuorisolla täytyy olla rooli oman yhteisönsä ja alueensa kehittämisessä sekä edellytyksiä kehittää itseään kotiseudullaan.
  • Mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikki alueen kehittämisestä kiinnostuneet nuoret.
  • Tutustu paremmin Leader-toimintaan ja Ravakkaan!