Kaupallinen yhteistyö

Ovatko äänet kadonneet elämästäsi?

Kuulokojeen käyttöönotto on monivaiheinen prosessi, joka alkaa kuulon perinpohjaisesta tutkimisesta. – Koje ohjelmoidaan tarpeen mukaan uudelleen. Jos on ollut pitkään pois normaalista äänimaailmasta, siihen tottuminen vie aikaa, Fagerlund kertoo.

Rauman Kuulontutkimus on Sata-Kuulon Rauman yksikkö, jossa kaksi audionomia, Mervi Männistö ja Liisa Miettinen auttavat asiakasta saamaan äänet takaisin elämäänsä.

- Teemme täällä kuulontutkimuksia, kuulokojesovituksia –ja säätöjä sekä otamme malleja yksilöllisiä melutulppia varten, kertoo Männistö.

Männistön ja Sata-Kuulon toimitusjohtaja Sam Fagerlundin mukaan huonoon kuuloon liittyy edelleen häpeää.

- Silmälasit eivät ole niin iso juttu, vaikka huonossa kuulossa on kyse samasta asiasta, heikentyneestä aistista, Männistö sanoo.

Fagerlund vertaa huonontunutta kuuloa ikänäköön.

- Ikäkuulo on aivan sama asia. Helpoimmin ikäkuulon vaikutuksen huomaa ravintolamelussa tai kotona juhlissa, kun on paljon väkeä samassa tilassa. Keskusteluun osallistuminen saattaa tuntua vaikealta, kun sanat häviävät taustameluun, Fagerlund kertoo.

Kuulokojeen omatoiminen puhdistus on yleisesti ottaen helppoa.

Puheen ymmärtämisessä konsonanttien kuuleminen on tärkeää. Kuulon huonontuessa juuri konsonantit karsiutuvat ensimmäisenä pois.

- Aika monesti asiakas on sinnitellyt huonon kuulon kanssa pitkään, ennen kuin hakeutuu tutkimuksiin, Männistö sanoo.

Huonokuuloisuuden vaikutuksia

- Kuulo on kytkettynä aivoihin paljon syvemmälle kuin esimerkiksi näkö. Ihminen reagoi kuulon kautta tulevaan ärsykkeeseen nopeammin kuin silmän kautta tulleeseen. Hoitamaton kuulon alenema korreloi vahvasti muistisairauksien kanssa, Fagerlund kertoo.

Huono kuulo paitsi vaikeuttaa sosiaalisia tilanteita, myös väsyttää.

- Jatkuva tulkitseminen ja arvuuttelu väsyttävät. Monet saattavat eristäytyä, kun huomaavat, etteivät pärjää kuulonsa kanssa, Männistö kertoo.

Mervi Männistö ja Liisa Miettinen - Kun teemme tutkimusta kuulon alenemasta kärsivälle asiakkaalle, on tyypillistä, että sana ”kulta” kääntyy kopissa sanaksi ”selkä”, audionomit havainnollistavat kuulon aleneman vaikutusta kommunikointiin.

Nykyään tietoisuus kuulo-ongelmista on onneksi aiempaa parempi.

- Joskus aikanaan ihminen on voitu leimata esimerkiksi mielenterveysongelmaiseksi, vaikka kyse on ollut kuulo-ongelmista. Joskus asiakas kertoo tuntevansa itsensä tyhmäksi, kun kuulee sanoja väärin ja tulee väärinymmärryksiä, Fagerlund sanoo.

Jokaisen kuulo on yksilöllinen – kuulokoje ohjelmoidaan käyttäjänsä mukaan

- Mielikuva kuulokojeesta on monilla väärä. Kuulokojeet ovat kehittyneet edellisen viiden vuoden aikana enemmän kuin kännykät ja tietokoneet. Nykyaikainen kuulokoje on kooltaan pieni ja ominaisuuksiltaan erittäin kehittynyt, Fagerlund selittää.

Kuulokoje sovitetaan yhteen jokaisen yksilöllisen kuulokäyrän kanssa. Kuulokäyrältä eri äänitaajuudet jaetaan kaista-alueisiin, jolloin yhteensovittaminen voidaan tehdä todella tarkasti.

- Säädämme kuulokojeen asiakkaan tuntemusten mukaan. Harvoin näkee kahta samanlaista kuulokäyrää. Jokaisen kuulo on yksilöllinen, Männistö kertoo.

Yksilöllistä on myös se, kuinka paljon kuulo kestää äänikuormaa.

- Kuulo voi vaurioitua kertalaakista. Tinnitus on yleinen vaiva kuulon vaurioitumisen jälkeen. Usein tinnitukseen löytyy hoito, riippuen sen aiheuttajasta. Jos tinnitus johtuu esimerkiksi kuulon alenemasta, ongelma voi ratketa kuulokojeella, Fagerlund kertoo.

- Monelle kuulokojeen hankinta on valtava muutos elämänlaatuun. On hienoa olla siinä muutoksessa apuna, Männistö kertoo.

www.satakuulo.fi