Kaupallinen yhteistyö

Talvi yllätyksineen edessä – hoida taloyhtiösi vakuutukset kuntoon

Simo Ämmälä viihtyy työssään. – Tyttäreni aina kuittailevat minulle, että huomaa isän olevan vakuutusalalla. Riskinhallinta-asiat ovat minulle mieleisiä, Ämmälä sanoo.

- Henkilökohtainen- ja tutkitusti alan paras asiakaspalvelu, kivijalkayhtiö johon voi tulla asioimaan ilman ajanvarausta, kertoo kiinteistö- ja yritysvakuutuksia Turvassa hoitava myyntipäällikkö Simo Ämmälä Turvan parhaita puolia.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on asiakkaidensa omistuksessa oleva vakuutusyhtiö, jonka kohderyhmänä ovat kotitaloudet, ammattiliitot, yrittäjät ja yritykset.

- Me uskomme palveluun ja sen korkeaan laatuun. Hinnalla kilpailu on hyvin lyhytnäköistä toimintaa ja voi johtaa pahimmillaan vakuutusturvasta tinkimiseen. Meillä yritysasiakkaat, joita taloyhtiötkin ovat, saavat oman yhteyshenkilönsä, joka sitten hoitaa asiakkaan asioita, on tavoitettavissa ja osallistuu tarpeen mukaan esimerkiksi yhtiökokouksiin, Ämmälä kertoo.

Vakuutusten ja riskien läpikäymistä Ämmälä suosittelee tehtäväksi muutaman vuoden välein.

- Etenkin isommat taloyhtiöt kilpailuttavat vakuutuksensa säännöllisesti. Aina kun on remontoitu tai rakennettu uutta, kannattaa tarkastuttaa vakuutusten tilanne. Isännöitsijän rooli on tässä kohtaa suuri. Yrityspuolella vakuutustuotteet eivät kuitenkaan muutu niin nopeasti kuin yksityisasiakaspuolella, jossa vakuutukset kannattaa päivittää jopa kerran vuodessa, Ämmälä kertoo.

Kuka on korvausvelvollinen, jos kylään tullut vieras liukastuu taloyhtiösi pihalla?

- Jos taloyhtiön alueella sattuu jotakin kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi kylään tullut vieras liukastuu taloyhtiön hoitamalla kulkuväylällä tai saa katolta lumet autonsa päälle, taloyhtiö on korvausvelvollinen.

Ämmälä korostaa vahinkoja ennaltaehkäisevää työtä ja hyvää riskien analysointia, jotta taloyhtiön vaaranpaikat nousevat esille ja riskejä voidaan laskea.

- Riskienhallintatyö ei maksa mitään, mutta sillä vältetään isoja vahinkoja. Näin syksyn tullen on hyvä katsoa esimerkiksi valaisimet kuntoon ja vaihdattaa räpsyvät loisteputkivalaisimet uusiin. Loisteputkivalaisimiin liittyy suuri sähköpalovaara. Rivitaloasukkaiden olisi hyvä sopia yhdessä pelisäännöt esimerkiksi roihujen ja muiden ulkotulien poltosta. Tärkeintä olisi, että jokainen tiedostaisi toimintansa riskit, Ämmälä sanoo.

Taloyhtiövakuutuksen tarkoitus on vakuuttaa rakennus eli kaikki se mikä jää asukkaan kotivakuutuksen ulkopuolelle, kuten seinät, katto ja vastuuvakuutus.

- Meillä on tarjolla erilaisella korvauslaajuudella varustettuja taloyhtiövakuutuksia. Loppuvuodesta meille on tulossa all risk –kiinteistövakuutus, jonka korvausperuste on noin yleisesti ottaen äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko taloyhtiölle, esimerkiksi kovan tuulen aiheuttamia vahinkoja tai akvaarion rikkoutuminen ja siitä aiheutuneita vesivahinkoja.

Turvalla on 36 toimipaikkaa ympäri Suomen. EPSI Ratingin tekemän tutkimuksen mukaan Turvalla on vakuutusalan tyytyväisimmät henkilöasiakkaat.

Kotivakuutus henkilökohtaisen irtaimen turvaksi

Turva on avannut juuri uuden verkkokaupan kotivakuutuksia varten. Verkon kautta kerros- ja rivitaloasuntoihin otettavat kotivakuutukset ovat kahdenkymmenen prosentin alennuksessa lokakuun loppuun saakka. Ämmälän mukaan myös kotivakuuttamisessa päästään parhaaseen lopputulokseen henkilökohtaisen ja mielellään kasvotusten tapahtuvan keskustelun ja kartoituksen kautta.

Vakuuttaminen on aina sitä, että asiakkaan kanssa arvioidaan ne riskit, jotka hän haluaa kantaa itse ja myös sellaiset riskit jotka on syytä vakuuttaa. Ämmälä painottaa riskienhallintatyön tärkeyttä jokaisessa asiakaskohtaamisessa.

- Ihan ensimmäisenä tulee katsoa palovaroittimet kuntoon. Liikkuu paljon ristiriitaista tietoa siitä, saako esimerkiksi astianpesukonetta jättää päälle, kun poistuu asunnosta. Ehdottomasti ei, kodinkoneisiin liittyy vuotoriskin lisäksi aina paloriski, Ämmälä muistuttaa.

Kaikkia kodinkoneita tulisi käyttää valvotusti. Ämmälä suosittelee, että myös puhelin ladattaisiin valveillaoloaikana, ei yöllä, niin kuin useimmat tekevät. - Riskienhallinta on loppujen lopuksi pieniä arjen tekoja, Ämmälä sanoo.

Uudet yritystoimialat haastavat vakuutusyhtiöt

Ämmälä on työskennellyt vakuutusalalla vuodesta 1991 saakka. Kokemusta ja näkemystä siis on tarjota asiakkaille. Vuosien aikana Ämmälä on nähnyt monen uuden toimialan synnyn.

- Yritysten kanssa työskentely on mielenkiintoista. Saman päivän aikana voi käydä sekä kauneushoitolassa että metallipajalla. Viime viikolla kävin asiakaskäynnillä sirkkafarmilla. Tämä kuvaa hyvin sitä, kuinka koko ajan syntyy uusia toimialoja. Se haastaa myös meidät miettimään, kuinka voimme palvella erilaisia yrittäjiä mahdollisimman hyvin, Ämmälä sanoo.

Erilaisten turvalaiteiden rooli yritystoiminnassa on korostunut. Myös vakuutuksia otetaan monipuolisesti, enää pelkkä palovakuutus ei riitä.

- Yrittäjät tinkivät helposti omasta vakuuttamisestaan. Olisi tärkeää, että yrittäjä olisi vakuutettu mahdollista sairastumista, tapaturmaa tai jopa kuolemaa ajatellen, Ämmälä sanoo.

Usein pienen yrityksen tärkein voimavara ja kilpailuetu on yrittäjän oma työpanos. Jos yrittäjä joutuu esimerkiksi tapaturman tai sairauden takia työkyvyttömäksi ja yrittäjä ei pysty itse työtään tekemään, niin on yrityksen toiminnan jatkuvuuden sekä yrittäjän oman itsensä sekä hänen lähipiirinsä taloudellisen tilanteen turvaaminen ensisijaisen tärkeätä. Yrittäjän sosiaaliturvan kartoittaminen ja henkilöriskeihin varautuminen on ehkä se tärkein yksittäinen asia, johon lupaamme kiinnittää huomiomme sekä yrittäjän huomion.

Yrityskäynti on Ämmälän mukaan helppo ja nopea tapa saada kokonaisvaltainen käsitys yritystoimintaan sisältyvistä riskeistä.

- Jo tunnin käynnillä saan hyvän käsityksen siitä, mitä vakuutuksia tarvitaan. Minun työaikani on niin sanotusti 24/7, minulle voi soittaa aina, kun tulee kysyttävää, Ämmälä lupaa.

www.turva.fi