Kaupallinen yhteistyö

WinNovassa panostetaan yhä enemmän opiskelijan työllistymiseen valmistumisen jälkeen

Uraohjaaja Katri Tuuha on työskennellyt WinNovan opiskelijoiden työllistymisen parissa jo pidempään, sillä hän vastasi kolmevuotisesta Winkkari-hankkeesta.

Moni nuori pohtii näinä päivinä tulevaisuuttaan.

Opiskelupaikan valinnan lisäksi pitäisi myös pystyä tähyilemään valmistumisen jälkeiseen aikaan.

Millainen minun työurani on, moni kysyy peilikuvaltaan.

Enää ei tarvitse puntaroida tulevaisuuttaan yksin, sillä WinNovan ohjauspalveluja on laajennettu urapolku- sekä ohjauspalveluiden muodossa.

– Panostamme yhä enemmän ohjauspalveluiden kokonaisuudessa työllistymiseen valmistumisen jälkeen, opiskelijapalveluiden johtaja Fia Heino kiteyttää.

WinNovan uudessa organisaatiossa opiskelijapalvelut muodostuvat ohjauspalveluista ja urapolkupalveluista. Perinteisen opinto-ohjauksen rinnalle on tullut uusia ohjauspalveluja.

Ohjauspalvelut on tarkoitettu WinNovan tutkintokoulutuksissa oleville opiskelijoille, jossa opinto-ohjaajalla on edelleen iso rooli opiskelijan ohjauksessa.

– Tätäkin toimintatapaa olemme myös kehittäneet ja lisäämme palvelua. Urapolkupalvelut palvelevat opiskelupaikkaa vielä hakevia sekä keskittyvät opiskelijoiden työllistymistä edistävään uraohjaukseen opintojen eri vaiheissa, Heino lisää.

– Lisäksi olemme panostaneet maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden uraohjaukseen hakeutumisesta valmistumiseen asti.

Työllistyminen on kaiken ydin

Palvelujen kehittäminen auttaa opiskelupaikkaansa hakevien sekä WinNovassa jo opiskelevien urapolkua.

Uraohjauspalvelu starttasi tammikuussa ja samaan aikaan WinNovassa aloitti uraohjaaja Katri Tuuha.

Hän kuvailee uraohjaajan auttavan opiskelijoita opintopolun alusta valmistumisvaiheeseen löytämään sopivia työllistymisvaihtoehtoja.

– On tärkeää, että opiskelijan työllistyminen on teemana koko opintojen ajan, eikä vain niiden loppuvaiheessa, Katri Tuuha pohtii.

Tässä teemassa on yhteistyö työnantajatahon kanssa oltava saumatonta.

WinNovan opiskelijoille järjestetäänkin esimerkiksi pop up -rekrytapahtumia, joissa työnantajat esittelevät erilaisia työtehtäviä ja työllistymistapoja.

Työelämän ja opiskelijoiden tiet kohtaavat myös nykyteknologian avulla.

– Meillä on Duuniin WinNovasta -sovellus, johon opiskelija voi tehdä oman työnhakuprofiilin. Noin 200 työnantajaa on mukana sovelluksessa, Tuuha kertoo.

Uraohjaaja Katri Tuuha (vas.), palvelupäällikkö Saija Kuusisto ja opiskelijapalveluiden johtaja Fia Heino kertovat WinNovan uusista palveluista, joiden avulla satsataan opiskelijan työllistymiseen valmistumisen jälkeen.

WinNovassa satsataan yhteisöllisyyteen

Urapolkupalveluista vastaa WinNovassa palvelupäällikkö Saija Kuusisto. Hän kertoo, että WinNovan opiskelijatoiminnan kehittäminen on isommassa roolissa kuin ennen.

On tärkeää, että opiskelijat viihtyvät. Pelkkä opiskelu ei riitä.

– Satsaamme yhteisöllisyyttä lisääviin asioihin, Kuusisto toteaa.

WinNovan urapolkupalvelujen yksikkö antaa WinNovaan hakeutuville ohjausta koulutustarjonnan eri vaihtoehdoista. Urapolkupalveluissa toimii myös opinto-ohjaajia.

Urapolkupalveluyksikkö tekee verkostoyhteistyötä muun muassa ohjaamon ja TE-toimiston kanssa.

– Meillä on opinto-ohjaajia, jotka keskittyvät nimenomaan tähän verkostotyöhön ja hakeutumisvaiheen ohjaukseen, Kuusisto kertoo.

Opiskelijoita varten on painatettu myös muistikirja työnhakua varten.

Myös uranvaihtajille tukea ja neuvontaa

WinNovan tutkintojen suoritusajat ovat viime vuosina lyhentyneet. Kun ennen opiskelija valmistui perustutkintoon 36 kuukaudessa, nykyisin aika on noin 27-28 kuukautta.

– Se johtuu siitä, että nykyisin opiskelijan aikaisempi osaaminen huomioidaan opintoihin mukaan ja kesätyötä suunnitellaan jo lähtökohtaisesti mukaan opiskelusuunnitelmiin, Fia Heino kertoo.

Katri Tuuha muistuttaa, että uudet palvelut koskettavat kaikenikäisiä opiskelijoita.

– Urasuunnitelmien tekemiseen voi kuka tahansa tarvita neuvoja tai tukea. Uranvaihto aikuisiällä on iso päätös. On hyvä, että siinä vaiheessa saa tukea.

– Jokaisella on se oma urapolkunsa. Nyt sen löytäminen on helpompaa, Katri Tuuha kiteyttää.

INFO

  • Yhteishaku Opintopolussa www.opintopolku.fi
  • Hakuaikaa on pidennetty: 23.2.–7.4.2021
  • Jatkuva haku: winnova.fi/koulutukset
  • Hakupalvelut:
  • Satamakatu 19 A, 2 krs, Rauma
  • Tiedepuisto 3, lohko 1, 1. krs, Pori
  • Avoinna arkisin lukuvuoden aikana ma-to klo 9-15, pe klo 9-12
  • Chat avoinna ma-pe klo 13-15
  • Puh. 044 455 8500
  • Sähköposti hakupalvelut@winnova.fi