Kaupallinen yhteistyö

Vahva tahto toteuttaa unelmia

Jane Nawakwi ja Febby Katongo saapuivat Suomeen kesäkuussa opiskelemaan hoiva- avustajiksi. Hoiva-avustajan tehtäviin kuuluu nimensä mukaisesti arjen avustaviin toimintoihin, kuten peseytymiseen, ulkoiluun, syömiseen ja pukeutumiseen liittyvät tehtävät.

Sambialaiset Jane Nawakwi ja Febby Katongo ovat motivoituneita ison elämänmuutoksen keskellä.
JOTPA-hoiva-avustajakoulutus vastaa osaltaan Satakunnan pulaan hoitotyöntekijöistä.
Kiinnostuneita katseita, paljon kysymyksiä ja lämpöä. Näitä Jane Nawakwi ja Febby Katongo ovat kertomansa mukaan saaneet osakseen työssään sen jälkeen, kun he saapuivat Suomeen. Molemmat ovat työskennelleet oppisopimuksella palveluasumisyksikkö Rannikkokodissa kesäkuusta saakka.

Tavoitteellinen koulutus, jossa kielitaidon kartuttaminen sekä selkeä opintopolku ovat keskiössä, vahvistaa maahanmuuttajataustaisten integroitumista opiskeluun ja työelämään, kertovat Hanna Lehto ja Anna-Maija Seutu.

Johtotähtenä kielitaito

Jane Nawakwi ja Febby Katongo ovat kotimaassaan Sambiassa koulutukseltaan sairaanhoitajia, kuten kaikki muutkin Sambiasta Rauman WinNovaan JOTPA-hankkeen puitteissa tulleet opiskelijat.
EU:n ulkopuolisia sosiaali- ja terveysalan tutkintoja ei kuitenkaan tunnusteta Suomessa automaattisesti, joten heillä ei ole mahdollista työskennellä suoraan sairaanhoitajina.
– Hankkeen kautta heidät koulutetaan hoiva-avustajiksi, jonka jälkeen opiskelu jatkuu WinNovassa lähihoitajaksi, ja tahtoessaan he voivat vielä hakeutua sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutukseen, vastuuopettaja Anna-Maija Seutu WinNovasta kertoo.
On luonnollista pohtia, miten liki kielitaidoton, toisesta kulttuurista tullut ihminen voi integroitua toimivaksi osaksi työyhteisöä, ja siksi WinNovan koulutuspolulla kulkeekin johtoajatuksena riittävän kielitaidon hankkiminen.
– Raumalla opiskelevat maahanmuuttajat ovat käyneet kotimaassaan haastatteluprosessin päästäkseen mukaan koulutukseen ja opiskelleet jo Sambiassa ollessaan suomen kieltä. Myös itse koulutus tapahtuu kokonaan suomen kielellä, hankkeen projektipäällikkö Hanna Lehto avaa.
Koulutus on tavoitteellista kielitaidon kehittämisen suhteen, sisältäen ammatillisia aineita ja suomen kielen opintoja. Alussa kielen opiskelun painopiste oli suurempi sen hiljalleen siirtyen kohti ammatillisia opintoja.

Rannikkokodin asukkaat ovat ottaneet opiskelijat vastaan kiinnostuksella.

Iso päätös

Motivaatio oppia kieltä on opiskelijoilla suuri, ovathan he lähteneet kauas kotimaastaan ja perheistään kouluttautuakseen suomalaisen vaatimustason mukaisesti alalle.
Päätös on ollut iso ja sitoumus sen mukainen.
–Tietenkin ikävöin välillä kotiin, mutta minulla on päämääriä elämässä, joille haluan olla uskollinen ja joita kohti kuljen. Olen täällä syystä ja se auttaa minua jaksamaan, Jane Nawakwi painottaa.
Samalla ajatuksella myös Febby Katongo matkaa eteenpäin.
– Haluan kehittää osaamistani ja kouluttautua korkeammalle.
Saapuessaan opiskelijat aiheuttivat kiinnostusta Rannikkokodin asukkaissa.
– Asukkaat haluavat silittää hiuksia ja koskea ihoa. He kyselevät kotimaastamme ja miettivät miten sopeudumme valoisaan kesään ja kylmään talveen, naiset kertovat.
Ihmetyksen he ovat ottaneet vastaan lämmöllä.
– Olen kiitollinen opettajille, henkilökunnalle ja asukkaille tästä mahdollisuudesta. Tuntuu poikkeukselliseltakin saada asukkailta paljon kiitosta pienistäkin teoista, joita teen, koska ne kuitenkin kuuluvat työhöni, Jane Nawakwi kertoo.

Rannikkokodin henkilökunnan Eija Antin ja Tarja Tilles toimivat opiskelijaohjaajina. Heidän tehtävänä on auttaa osaltaan opiskelijoita toimimaan työssään.

Lisää työvoimaa

– Satakunnan alueella on kova pula hoitotyöntekijöistä ja WinNova haluaa osaltaan helpottaa työvoimapulaa kouluttamalla maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja tuoda näin lisää työvoimaa alueellemme, Hanna Lehto kertoo.
Hän ja Anna-Maija Seutu kokevat yleisen keskustelun aiheesta tärkeäksi, sillä osa epäluuloista voi johtua yksikertaisesti tietämättömyydestä.
Tarkoituksena on, että opiskelijat integroituisivat vähintäänkin pitkäksi aikaa, toivottavasti lopullisestikin suomalaiseen yhteiskuntaan.
WinNova tekee hankkeen puitteissa tiivistä yhteistyötä Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. Opiskelijat ovat oppisopimuksella hyvinvointialueen eri yksiköissä työskennellen suurimman osan ajasta, ja loppuajan opintojen parissa.

Opiskelijaohjaajat apuna

Lisätukena yksiköissä, joissa opiskelijat työskentelevät, on koulutetut opiskelijaohjaajat, joiden vastuulla opiskelijat ovat. Rannikkokodissa sairaanhoitaja Tarja Tilles ja Eija Antin lähihoitaja ovat Katongon ja Nawakwin ohjaajia työssä.
Heille opiskelijaohjaus on tuttua, onhan WinNova palveluasumisyksikön naapurissa, mutta ensimmäistä kertaa he ohjaavat vähäisellä suomen kielen taidolla työskenteleviä opiskelijoita.
– Varmuutta vuorovaikutukseen toi WinNovan tarjoama lisäkoulutus siitä, kuinka kohdata vieraskielinen suomen kielellä ja miten käyttää selkosuomea tukemaan maahanmuuttajaa oppimisessa, Tilles ja Antin kertovat.

JOTPA-hoiva-avustajakoulutus

• Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden
palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten
osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.
Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö
sekä työ- ja elinkeinoministeriö.
• WinNovan hoiva-avustajakoulutuksen osalta
hanke on käynnissä 1. 3. 2023 – 31. 3. 2024.
• Hankkeessa koulutetaan WinNovan kautta yhteensä
50 maahanmuuttotaustaista opiskelijaa hoiva-avustajaksi,
joista WinNovassa Raumalla 20 ja Porissa 30.
• JOTPA-hoiva-avustajakoulutus on yksi WinNovan toteuttamista
JOTPA-koulutuksista. Lisätietoja www.winnova.fi/jotpa