Kaupallinen yhteistyö

Vapaus omannäköiseen opiskeluun

Mico Chryssanthou (vas.) viimeistelee opintojaan WinNovassa, Helmut Walker Langholz ja Villiina Kauppila puolestaan ovat talossa ensimmäistä vuotta. Jokaisella on selkeät ajatukset siitä, mitä he lähivuosilta opintojensa suhteen haluavat.

Mico Chryssanthou on paljasjalkaisena raumalaisena viettänyt aikaa merellä lapsuudesta saakka. Liekö suoniin virrannut sen verran suolavettä, että ajatus ammatista merellä alkoi kutsua ja yläkouluun mennessä oli jo selvää, että tuleva ammatti tulisi liittymään jollain tapana aavoihin ulappiin.

Koska merenkulkualaa voi opiskella Raumalla, valinta oli selvä.

- Varsinkin, kun WinNovalla on vielä niin hienot puitteet, Chryssanthou toteaa.

Chryssanthoun viimeisenä eli kolmantena opiskeluvuotena tiloissa remontoitiin isosti, joten puitteet kohentuivat entisestään.

- Koen, että täällä WinNovassa alani opiskelijat ovat hyvissä käsissä niin opetuksen kuin tilojenkin suhteen.

Merenkulkuala tarjoaa kansainvälisiä opintoja

Ensimmäisestä vuodesta lähtien Chryssantoun opinnot ovat pitäneet sisällään vuorottelua niin, että kuusi viikkoa ollaan koulussa ja kuusi viikkoa vietetään merillä. Niinpä takana on nyt yli kolmesataa meripäivää kymmenellä eri aluksella lähivesistä Välimerelle saakka.

Tämänlainen opiskelu vaatii kurinalaisuutta ja kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä. Vastineeksi saa paljon vastuuta ja koulunpenkin kuluttamisen lisäksi mahdollisuuksia nähdä ja elää opintojen alusta saakka ehtaa työelämää.

- Noihin päiviin on mahtunut hyvin erilaisia työympäristöjä ja työyhteisöjä, Chryssanthou tietää.

Pian opiskelut ovat WinNovassa Chryssanthoun osalta ohi, mutta silti Suojantie tulee todennäköisesti lähivuosinakin olemaan se paikka, jossa hän päivänsä viettää. Nimittäin Nopsa-väyläopintoja hyödyntäen hän siirtyy SAMKiin opiskelemaan merikapteeniksi ilman varsinaista pääsykoeprosessia.

Poikkeuksellista muihin aloihin verrattuna on se, että merenkulkualalla opintoja hyväksi luetaan aimo määrä, ja näin kolmen vuoden koulutuksesta suoritettavaksi jää ainoastaan noin puolitoista vuotta. Tämän älkeen nuori mies pääsee jo tosissaan luomaa omaa urapolkuaan merenkulun ammattilaisena.

Mico Chryssanthoun teoreettiset opinnot koulun tiloissa ovat saaneet vahvaa täydennystä sadoista työharjoittelussa vietetyistä meripäivistä.

Nopsan kautta jatko-opintoihin

Ensimmäisen vuoden opiskelija Helmut Walker Langholz aikoo niin ikään hyödyntää Nopsa-väyläopintoja, ja haaveissa siintää vähintäänkin insinöörin tutkintonimike. Pohjalle Walker Langholz opiskelee WinNovassa LVI-alaa.

Myös ensimmäistä vuotta WinNovassa opiskeleva Villiina Kauppila puolestaan uskoo tahtovansa suoraan työelämään, kun talonrakentajan titteli on kolmen vuoden opintojen jälkeen saavutettu.

Siinä missä Chryssanthou tiesi jo varhain oman alansa, Kauppila löysi paikkansa WinNovasta TUVAn (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) kautta.

- En vielä peruskoulun jälkeen ollut varma mitä haluaisin tehdä, joten TUVA antoi siihen hyvän mahdollisuuden.

TUVA-koulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden nähdä ja kokeilla useamman alan opintoja ja löytää käytännön kautta itselleen sopiva ala.

Villiina Kauppilasta tulee valmistuessaan talonrakentaja. Tavoitteena on päästä suoraan työelämään valmistumisen jälkeen. Talotekniikan perustutkintoa käyvä Helmut Walker Langholz puolestaan haaveilee jatkokoulutuksesta ja myöhemmin yrittäjyydestä.

Tukea läpi opintojen

Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa kartoitetaan hänen osaamistaan ja toiveitaan. Yksittäisen opiskelijan työjärjestys ja koulupäivä ei ole yksi yhteen opiskelukaverien kanssa, vaan WinNova tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden räätälöidä opintoja omien tarpeiden ja vahvuuksien mukaisesti. Opintoja voi esimerkiksi suorittaa hitaammalla tai nopeammalla tahdilla tai vaikka valita isomman siivun työssä oppimalla, jos juuri se kiinnostaa varsinaista koulunpenkkiä enemmän.

Ohjauspalvelut kulkevat mukana läpi opintojen, ja tukea saa varmasti riittävästi niin opiskelun aikana kuin opintojen loppuvaiheessa erityisesti jatko-opintoasioihin ja työelämään siirtymiseen.

Ulkomailla työskentely haastaa ja palkitsee

Kaikkien alojen opiskelijoiden on myös mahdollista valita Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen -nimikkeellä kulkeva tutkinnon osa, joka tarjoaa mahdollisuuden hakeutua oman alansa työtehtäviin ulkomaille. Yleensä vaihtojakso sijoittuu toiselle tai kolmannelle opiskeluvuodelle. Vaihto sopii nuorelle, jolla on tarvittava kielitaito, kyky sopeutua erilaisiin olosuhteisiin ja rohkeus kokeilla työelämää erilaisessa kulttuurissa.

WinNovalla on yhteistyöoppilaitoksia ja -työpaikkoja eri puolilla Eurooppaa, mutta suosituimpia maita ovat Italia, Espanja, Belgia ja Slovenia.

Yhteishaku tässä kuussa

Yhteishaku ammatillisiin perustutkintoihin 21.2.-21.3.2023.

WinNovalla on yhteishaussa tuhat avointa paikkaa, joista noin 350 on Raumalla.

Aloja Porissa, Laitilassa, Raumalla ja Ulvilassa on noin 25.

NOPSA-väyläopinnot takaavat pääsyn SAMKiin

NOPSA-väyläopinnot ovat WinNovan ja SAMKin välinen yhteistyö, joka mahdollistaa 2. asteen opiskelijan pääsyn SAMKiin samaan tai vastaavaan koulutusohjelmaan ilman pääsykoeprosessia.

Ammatillista tutkintoa opiskeleva voi suorittaa SAMKin avoimen AMKin opintoja 14-18 opintopisteen verran ammattikoulun opintojen yhteydessä ja näin varmistaa itselleen opiskelupaikan valmistumisensa jälkeen. Noin 1,5 vuotta kestävät opinnot sisältävät matematiikkaa, viestintää, englantia, ruotsia ja alakohtaisia opintoja. Ne suoritetaan tutkinto-opintojen ohella, eivätkä ne pidennä opiskeluaikaa.

NOPSA-väyläopinnot on tarkoitettu kaikille WinNovan opiskelijoille. Tutkinto-opiskelijaksi haetaan avoimen väylän erillishaussa ja tutkinto-opiskeluoikeuden saa ilman valintakoetta. Väyläopinnot toteutetaan pääasiassa lähiopetuksena SAMKin Porin ja Rauman kampuksilla.